ဆီးရီးယားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပီးခဲ့ေသာတစ္ပတ္အတြင္း အရပ္သား ၂၀၀ ခန္႔ေသဆံုး

.

ေဘရြတ္၊ ဧျပီ၊ ၂၉ ။             ။ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ အလက္ပိုျမိဳ႕တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပီးခဲ့ေသာ ၇ ရက္အတြင္း အရပ္သားစုစုေပါင္း ၂၀၂ ဦးအထိ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သူပုန္မ်ားကို ေလေၾကာင္းမွထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလက္ပိုျမိဳ႕တြင္ ကေလး ၁၈ ဦးအပါအ၀င္ အရပ္သား ၁၂၃ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ထို႔အတူ အလက္ပိုျမိဳ႕အတြင္းရွိ အစိုးရတပ္မ်ားတပ္စြဲထားရာေနရာသို႔ သူပုန္မ်ားက လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ ၁၃ ဦးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အရပ္သား ၇၁ ဦးေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါ ျဗိတိန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ကေျပာၾကားသည္။

က်န္အရပ္သား ၈ ဦးမွာမူ အလက္ပိုျမိဳ႕၏ သူပုန္မ်ားသိမ္းပိုက္ထားရာေနရာမ်ားကို အစုိးရတပ္မ်ားက ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ စဥ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္း ၈ ဦးထဲတြင္လည္း ကေလးငယ္ ၃ ဦးပါ၀င္ခဲ့သည္။

အလက္ပိုျမိဳ႕တြင္ ဆီးရီးယားအစိုးရပ္တပ္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ားၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျပင္းထန္လာျခင္းက ေနာက္လထဲတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အသစ္မ်ား က်င္းပႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ကုလသမဂၢသံတမန္မ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာအေျခအေနျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။

သူပုန္မ်ားသည္ ၾကာသာပေတးေန႔ကပင္ အစိုးရတပ္မ်ားတပ္စြဲထားသည့္ ေနရာမ်ားကို ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ ခဲ့ေသးရာ ထိုတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ကေလး ၃ ဦးအပါအ၀င္ အရပ္သား ၃၁ ဦးေသဆံုးခဲ့ရသည္။

အလက္ပိုျမိဳ႕၏ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားကို သူပုန္မ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက သိမ္းပိုက္ထားျပီး အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ား မွာမူ အစိုးရတပ္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။