ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္မတပ္ဆင္ရန္ အေမရိကန္ကို တရုတ္ ႏွင့္ ရုရွား တုိက္တြန္း

.

ေဘဂ်င္း၊ ဧျပီ၊ ၂၉ ။            ။ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ တပ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႔က တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ား တစ္ၾကိမ္ျပီး တစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္လာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္ဟု ၀ါရွင္တန္က ေျပာၾကားခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ တရုတ္ ႏွင့္ ရုရွားတို႔က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလာျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔သည္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက စတုတၳေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၌ ဒံုးခြင္းဒံုးကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ Terminal High Altitude Area Defense စနစ္ကိုျဖန္႔က်က္သြားရန္ စတင္ေဆြးေႏြးေနခဲ့သည္။

တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႔က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ား မွာ ကုလသမဂၢက ၎အေပၚခ်မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်လွ်က္ရွိသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားပါတီညီလာခံစတင္က်င္းပမည့္ ေမလ ၊ ၆ ရက္ေန႔မတုိင္မီတြင္ ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈ တစ္ရပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားတို႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၾကာသာပေတးေန႔ကလည္း တာလတ္ပစ္ဒံုးက်ည္ႏွစ္စင္း စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္စစ္တပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အကယ္၍ အေမရိကန္တုိ႔က ေတာင္ကိုရီးယားတြင္သာ ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္တပ္ဆင္ခဲ့ပါက ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္တြင္ ရွိရင္းစြဲ ထက္တင္းမာမႈမ်ား ပိုမုိျမင့္တက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ယင္းဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္မွာ ကာကြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနျပီး  တရုတ္ ႏွင့္ ရုရွားတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာလံုျခံဳေရးအေပၚတြင္ပါသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရုရွား ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးတို႔က ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ကမူ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္တြင္ စစ္ပြဲ ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအျဖစ္ခံမည္မဟုတ္ဟု ၾကာသာပေတးေန႔က ေျပာၾကားထားသည္။