၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈) ရက်၊ ကြာသာပတေးနေ့စျေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်း

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈) ရက်၊ ကြာသာပတေးနေ့စျေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်း

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈) ရက်၊ ကြာသာပတေးနေ့ဈေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက် အေဂျင်စီ(AMIA) မှ ပေးပို့သည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈) ရက်၊ ကြာသာပတေးနေ့ဈေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ

စဉ်

အမျိုးအစား

ထွက်ရှိရာဒေသ

ယူနစ်

ဈေးကွက်

ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ပျမ်းမျှအနိမ့်ဆုံး မှ အမြင့်ဆုံး

မှတ်ချက်

ပေါ်ဆန်း (ဆန်)

နယ်စုံ၊ ဖျာပုံ၊

ဒေးဒရဲ၊

မြောင်းမြ၊

ပုသိမ်၊ရွှေဘို

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၃၁,၅၀၀ မှ

၄၃,၅၀၀

အသစ်

ဇီယာ/

ဧည့်မထ (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၀,၅၀၀ မှ

၂၃,၅၀၀

အသစ်

ငစိန် (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၉,၈၀၀ မှ

 ၂၁,၀၀၀

အသစ်

မြီးဒုံး(ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၆,၀၀၀ မှ

၂၈,၅၀၀

အသစ်

သုခ (ဆန်)

နယ်စုံ

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၃,၅၀၀ မှ

၂၄,၀၀၀

အသစ်/ရှယ်

ပဲစင်းငုံနီ RC

 

တစ်တန်

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၅၄၁,၀၀၀

 

မတ်ပဲ FAQ/RC

 

တစ်တန်

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၇၀၉,၀၀၀

 

ပဲတီစိမ်း(ပဲ)

နယ်စုံ(ပခုက္ကူ၊

ရွှေဝါ၊ ဝါးခယ်မ)

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၅၁၅ မှ

၁,၇၈၅

 

ဆွန်တာ (ပဲ)

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၈၁၅ မှ

 ၈၃၅

(နီ/ပြာ)

၁၀

ထောပတ်(ပဲ)

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၆၆၀

မှ ၇၃၅

 

၁၁

ပဲကြီး(ပဲ)

ကုန်း၊ရွှေကျွန်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၃၃၅ မှ

၁,၃၇၅

 

၁၂

ပြောင်းဆံ

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၆၀ မှ

၄၇၅

 

၁၃

ပဲလွန်းဖြူ (ပဲ)

ပဲခူး၊ မင်းလှ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

 

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၀၀ မှ

 ၁,၀၅၀

 

၁၄

ဘိုကိတ်

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

       ၁,၁၆၅ မှ

၁,၂၀၀

 

၁၅

ကြက်သွန်နီ

ဆိပ်ဖြူ၊တောင်တွင်း၊

တပ်ကုန်း၊ပျော်ဘွယ်၊

မိတ္ထီလာ၊အောင်လံ

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၃၅၀ မှ

 ၅၅၀

ရှယ်၊ လတ်

၁၆

ကြက်သွန်ဖြူ

ကြူကုတ်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၃,၈၀၀ မှ

၄,ဝ၀၀

ရှယ်၊ လတ်

၁၇

ကြက်သွန်ဖြူ

ရှမ်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၁၀၀ မှ

၂,၇၀၀

ထူး ၂ ၊

၃၊ ၄ ၊ ၅

၁၈

ငရုတ်(ရှည်)

ဝါးခယ်မ၊ရွှေလောင်း၊

ပန်းတနော်၊ဗီယက်နမ်၊

အိမ်မဲ

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၈၅၀ မှ

၃,၃၀၀

 

၁၉

ငရုတ်(မိုးထောင်)

ညောင်ရမ်း၊

ကျောက်စိမ်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၈၀၀ မှ

 ၃,၁၀၀

 

၂၀

အာလူး

ဟဲဟိုး

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၅၀ မှ

၆၀၀

ဆွဲ,A1,

OK,S1,S2

၂၁

နှမ်းနက် စမုံ(နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၆၉,၀၀၀ မှ

၂၀၀,၀၀၀

 

၂၂

နှမ်းနက်(နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၃၅,၀၀၀ မှ

၁၁၅,၀၀၀

 

၂၄

နှမ်းဖြူ (နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၀၀,၀၀၀ မှ

၁၀၀,၃၀၀

 

၂၅

နှမ်းညို

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၇၅,၀၀၀ မှ

 ၈၅,၀၀၀

 

 

ပန်းနှမ်း

 

တစ်အိတ်

မန္တလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၉၂,၀၀၀ မှ

၉၃,၀၀၀

 

၂၆

ပဲပုတ်(ရှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္တလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၅၄,၀၀၀ မှ

၅၅,၀၀၀

 

၂၇

ပဲပုတ်(ဗမာ)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

  ၅၄,၀၀၀ မှ

၅၅,၀၀

 

၂၈

နာနတ်သီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၇၀၀ မှ

၁,၄၀၀

 

၂၉

မာလကာသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၅၀ မှ

၃၃၀

 

၃၀

ဖရဲသီး

၈၅၅

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၈၀၀ မှ

၄,၅၀၀

လတ်၊သေး

၃၁

ဖရဲသီး

၂၁၁

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၁၀၀ မှ

၁,၈၀၀

 

၃၂

နှင်းသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၈

 

၃၃

သံပုရာသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၀

 

၃၄

ပဲမြစ်

 

တစ်ပိဿာ

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၀၀ မှ

၁,၈၀၀

 

၃၅

ကန်စွန်းဥ

 

တစ်ပိဿာ

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၆၀၀

 

၃၆

ပိန္နဲသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၅,၀၀၀ မှ

၁၃,၀၀၀

 

၃၇

သရက်သီး

(စိန်တစ်လုံး)

 

တစ်ဖာ

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၉,၀၀၀ မှ

၁၅,၀၀၀

 

၃၈

သရက်သီး

(မချစ်စု)

 

တစ်တောင်း

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၁,၀၀၀ မှ

၃၀,၀၀၀

 

၃၉

ကျွဲကော

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၀၀၀ မှ

 ၃,၀၀၀

 

၄၀

စတော်ဘယ်ရီ

 

တစ်ဗူး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၀၀

 

 

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက် အေဂျင်စီ(AMIA) မှ ပေးပို့သည်။

   

 

နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို နေ့စဉ် အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ သင့် အီးမေးလ်ကို ဒီနေရာမှာ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။

* indicates required

Mizzima Weekly