ၿဗိတိသွ်ထီးနန္း၏ သရဖူမွစိန္ပြင့္ၾကီးကို ဘုရင္မၾကီးကသာဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခြင့္ရသင့္ေၾကာင္း အိႏၵိယ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

.

နယူးေဒလီ၊ ဧျပီ၊ ၁၉ ။           ။ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မၾကီး၏ သရဖူမွစိန္ပြင့္ၾကီးကို အိႏၵိယႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္ရသင့္ေၾကာင္းေတာင္းခံေနမႈမ်ားကို လက္ေလွ်ာ့လိုက္သင့္ျပီး ယင္းစိန္ပြင့္ကို ဘုရင္မၾကီးကသာဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခြင့္ရသင့္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒါမုိဒီက ႏုိင္ငံေတာ္အထက္တရားရံုးခ်ဳပ္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၁၀၅ ကာရတ္ရွိျပီး ကမၻာ့အႀကီးဆံုးစိန္ႀကီးတစ္လံုးျဖစ္ေသာ ယင္းစိန္ႀကီးသည္ ၿဗိတိသွ်ထီးနန္း၏ သရဖူတြင္ ရတနာ တစ္ပါးအျဖစ္ရွိေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ရွိေနျပီျဖစ္သည္။

ထိုစိန္ႀကီးကို အိႏၵိယႏုိင္ငံကို ကိုလိုနီအျဖစ္သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ျဗိတိသွ်တို႔က ေျပရာေျပေၾကာင္းအျဖစ္ မူလပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည့္ မိခင္ႏုိင္ငံကိုျပန္လည္ေပးအပ္သင့္ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသားအမ်ားအျပားက ကာလၾကာရွည္ေတာင္းဆို လွ်က္ရွိရာ ယင္း စိန္ၾကီးအေရးမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသံတမန္ဆက္ဆံေရးတြင္ အဖုအထစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ အိႏၵိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နာရင္ဒါမိုဒီက ထိုစိန္ၾကီးကို ျဗိတိသွ်တို႔က ခိုးယူသြားျခင္း၊ လုယူသြားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အိႏၵိယဘုရင္မဟာရာဂ်ာရန္ဂ်စ္ဆင္းဂ်္က ၁၈၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဗိတိသွ်တို႔ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ဆက္သခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ထိုစိန္ၾကီးကို ျဗိတိသွ်တို႔ကသာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခြင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း တရားရံုးခ်ဳပ္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါစိန္ပြင့္ၾကီးတပ္ဆင္ထားေသာ သရဖူကို လက္ရွိျဗိတိသွ်ဘုရင္မၾကီး၏မိခင္ အယ္လီဇာဘတ္ဘုရင္မၾကီးက ၁၉၃၇ ခုႏွစ္က သူမ၏ခင္ပြန္း သတၱမေျမာက္ေဂ်ာ့ခ်္ နန္းတက္ပြဲတြင္ ၀တ္ဆင္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သူမ၏ စ်ာပနအခမ္းအနား၌ လည္း သူမ၏အေခါင္းေပၚတြင္ ထားရွိခဲ့သည္။

ျဗိတိသွ်၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းကလည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္စဥ္တြင္ စိန္ၾကီးကို လန္ဒန္ျမိဳ႕တြင္သာဆက္လက္ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိန္ၾကီးကို ျပန္လည္ေတာင္းခံေနသည့္ အိႏၵိယတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ ယင္းစိန္ၾကီးမွာ အိႏိၵယကို ကိုလိုနီအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ထားစဥ္က ျဗိတိသွ်တို႔သိမ္းပိုက္ရယူသြားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူလွ်က္ ရွိၾကသည္။