၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ စျေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်း

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ စျေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်း

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဈေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက် အေဂျင်စီ(AMIA) မှ ပေးပို့သည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဈေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ

စဉ်

အမျိုးအစား

ထွက်ရှိရာဒေသ

ယူနစ်

ဈေးကွက်

ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ပျမ်းမျှအနိမ့်ဆုံး မှ အမြင့်ဆုံး

မှတ်ချက်

ပေါ်ဆန်း (ဆန်)

ရွှေဘို

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၉,၀၀၀ မှ ၅၁,၅၀၀

အဟောင်း

ပေါ်ဆန်း (ဆန်)

နယ်စုံ၊ ဖျာပုံ၊

ဒေးဒရဲ၊

 မြောင်းမြ

၊ပုသိမ်၊ရွှေဘို

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၉,၀၀၀ မှ ၄၂,၀၀၀

အသစ်

ဇီယာ/ ဧည့်မထ (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၀,၀၀၀ မှ ၂၃,၀၀၀

အသစ်

ငစိန် (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၉,၈၀၀ မှ ၂၁,၀၀၀

အသစ်

မြီးဒုံး(ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၄,၅၀၀ မှ ၂၅,၅၀၀

အသစ်

သုခ (ဆန်)

နယ်စုံ

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၃,၅၀၀ မှ ၂၄,၀၀၀

အသစ်/ရှယ်

ပဲစဉ်းငုံနီ  RC

 

တစ်တန်

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၄၃၆,၀၀၀

 

မတ်ပဲ FAQ/RC

 

တစ်တန်

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၄၇၂,၀၀၀

 

ပဲတီစိမ်း(ပဲ)

နယ်စုံ(ပခုက္ကူ၊

ရွှေဝါ၊ ဝါးခယ်မ)

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၄၄၀ မှ ၁,၇၀၀

 

၁၀

ဆွန်တာ (ပဲ)

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၇၈၀ မှ ၈၀၀

(နီ/ပြာ)

၁၁

ထောပတ်(ပဲ)

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၆၆၀ မှ ၇၀၀

 

၁၂

ပဲကြီး(ပဲ)

ကုန်း၊ရွှေကျွန်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၇၅ မှ ၁,၄၂၀

 

၁၃

ပြောင်းဆံ

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၄၀ မှ ၄၅၅

 

၁၄

ပဲလွန်းဖြူ (ပဲ)

ပဲခူး၊ မင်းလှ၊

 မြစ်ဝကျွန်းပေါ်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၉၆၅ မှ ၁,၀၆၀

 

၁၅

ဘိုကိတ်

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

       ၁,၁၃၀ မှ ၁,၁၇၀

 

၁၆

ကြက်သွန်နီ

ဆိပ်ဖြူ၊တောင်တွင်း၊

မြစ်သား၊

မြင်းခြံ(ကံဆင့်)

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၃၃၅ မှ ၆၀၀

ရှယ်၊ လတ်

၁၇

ကြက်သွန်ဖြူ

ကြူကုတ်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၄,၇၀၀ မှ ၄,၇၅၀

ရှယ်၊ လတ်

၁၈

ကြက်သွန်ဖြူ

တောင်ကြီး၊အောင်ပန်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၆၀၀ မှ ၂,၇၀၀

ထူး ၂(သစ်) ၊ ၃၊ ၄

၁၉

ငရုတ်(ရှည်)

ကျောက်ရဲ၊ဝါးခယ်မ၊

ရွှေလောင်း၊

ဟင်္သာတ၊အိမ်မဲ၊

ပန်းတနော်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၂၀၀ မှ ၂,၆၅၀

 

၂၀

ငရုတ်(မိုးထောင်)

ညောင်ရမ်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၄၀၀ မှ ၃,၀၀၀

 

၂၁

အာလူး

တပ်ကုန်း၊

ဆင်ဖြူကျွန်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၈၀ မှ ၈၀

ဆွဲ,A1,OK,

S1,S2,S3

၂၂

နှမ်းနက် စမုံ(နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၆၀,၀၀၀ မှ ၂၀၀,၀၀၀

 

၂၃

နှမ်းနက်(နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၈၅,၀၀၀ မှ ၁၅၀,၀၀၀

 

၂၄

နှမ်းဖြူ (နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၉၅,၀၀၀ မှ ၁၀၀,၀၀၀

 

၂၅

နှမ်းညို

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၇၃,၀၀၀ မှ ၇၈,၀၀၀

 

၂၆

ပန်းနှမ်း

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၈၅,၀၀၀

 

၂၇

ပဲပုတ်(ဗမာ)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၅၄,၀၀၀ မှ ၅၅,၀၀၀

 

၂၈

နာနတ်သီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၀၀ မှ ၁,၆၀၀

 

၂၉

ကျွဲကောသီး

မော်လမြိုင်

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၆၀၀ မှ ၂,၅၀၀

 

၃၀

ဖရဲသီး

၈၅၅

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၂၀၀ မှ ၄,၅၀၀

 

၃၁

ဖရဲသီး

၂၁၁

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၃၀၀ မှ ၁,၈၀၀

 

၃၂

နှင်းသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၃၅

 

၃၃

စတော်ဘယ်ရီသီး

 

တစ်ဗူး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၀၀

 

၃၄

ပဲမြစ်

 

တစ်ပိဿာ

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၁၀၀ မှ ၁,၆၀၀

 

၃၅

ကန်စွန်းဥ

 

တစ်ပိဿာ

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၇၀၀

 

၃၆

သခွားမာသီး

 

တစ်တောင်း

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၆,၀၀၀မှ ၇,၅၀၀

 

၃၇

ပိန္နဲသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၄,၀၀၀ မှ ၁၂,၀၀၀

 
 

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက် အေဂျင်စီ(AMIA) မှ ပေးပို့သည်။

   

 

နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို နေ့စဉ် အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ သင့် အီးမေးလ်ကို ဒီနေရာမှာ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။

* indicates required

Mizzima Weekly