ႏွစ္ ၅၀ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး အရပ္သား သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ မိန္႔ခြန္း

.

က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတတို႔ လႊတ္တာ္သို႔ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္က ေရာက္ရိွလာစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - မင္းမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

 

လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ခင္ဗ်ာ။

ဒီျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတာဟာ အထင္ကရ သမိုင္းဝင္ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာတာနဲ႔ အညီ  ကၽြန္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့  ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕မူဝါဒမ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီစြာ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါမူဝါဒမ်ားျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုရဲ႕ လူေနမႈဘဝအဆင့္တန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရးတို႔ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားနဲ႔  ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ခင္ဗ်ာ။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ေလးနက္စြာတင္ျပလိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ မၾကာမီကပဲ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အျဖစ္ ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကတိသစၥာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း အစဥ္သတိခ်ပ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္။   ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျပည္သူလူထု လိုလားေတာင္းတေနတဲ့ ဒီႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္ထည္ေပၚလာေရးအတြက္ စိတ္ရွည္သီးခံၿပီးေဆာင္ရြက္သြားရမွာကိုလည္း သိနားလည္ထားပါတယ္။

 နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ယခုေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝေစရန္ မမွိတ္မသုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ   ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ေျပာၾကားလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ခ်မ္းေျမ့သာယာစြာနဲ႔ မိမိတို႔ ဘဝလမ္းေၾကာင္းကို  ေျဖာင့္တန္းစြာ ေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။