ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဟိုတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ App ထြက္ရွိ

.

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၈ ။             ။ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ အြန္လိုင္းဟိုတယ္ အခန္းဌား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Jovago မွ Android ဖုန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဟိုတယ္ အခန္းဌား၀န္ေဆာင္မႈ Application ႏွင့္ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Extranet Application စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Jovagoမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Paul Midy ကေျပာသည္။

ဟိုတယ္အခန္းဌားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မုိလ္ဘိုင္းတြင္ပင္ တစ္ႏိုင္လံုးရွိ ဟိုတယ္မ်ား၏ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Extranet App သည္လည္း ဟိုတယ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္အခန္းဌားမႈမ်ား၊ အခန္းဌားသူမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။
 
“Jovago က ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးတီထြင္ထားတဲ့အတြက္ ဟိုတယ္ေတြနဲ႔ အခန္းဌားမယ့္ သူေတြဟာ နီးစပ္မႈပိုရွိလာပါတယ္။ အခန္းဌားသူေတြအေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးေစ်းႏႈန္းေတြ၊ ဟိုတယ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္မွာပါ။ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာေတြအေနနဲ႔လည္း အေကာင္းဆံုး အေတြ႕အႀကံဳေတြေပးဖို႔ ဟိုတယ္ရဲ႕ အတိတ္၊ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အနာဂတ္ေဖာက္သည္ေတြ ရွိေနမွာပါ” ဟု Jovago Myanmar ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ Hugo Schleicher ကေျပာသည္။

Roket Internet ႏွင့္ Ooredoo တို႔ အဓိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ အာရွပစိဖိတ္အင္တာနက္အုပ္စု (APACIG) ၏ Jovago သည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ဟိုတယ္ေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟိုတယ္ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အြန္လိုင္းဟိုတယ္ အခန္းဌား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။