လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်သော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(၁၈)ဦး၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်သော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(၁၈)ဦး၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

နေပြည်တော်(မတ်လ ၂၄)။ ။ လာမည့် ဧပြီလ ၁ရက်တွင် သမ္မတအဖြစ် စတင်တာဝန်ယူမည့် ဦးထင်ကျော်က
တင်ပြလာသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၁၈ဦး၏ အမည်စာရင်းကို ယနေ့မတ်လ ၂၄ရက်တွင် အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။

၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အမည်                                    - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        -       ၁၂/ဗဟန(နိုင်)၁၀၉၄၅၈
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၁၉-၆-၁၉၄၅
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - ရန်ကုန်
ပညာအရည်အချင်း                        - M.A(Oxford)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ကော့မှူးမြို့နယ်
အဘအမည်                                - ဦးအောင်ဆန်း(ကွယ်လွန်)
အမိအမည်                                 - ဒေါ်ခင်ကြည်(ကွယ်လွန်)
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - Michael Aris(ကွယ်လွန်)
သား/သမီးအမည်                          - Alexander Aris, Kim Aris
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - အမှတ်(၅၄)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
....................................................

၂) ဒေါက်တာအောင်သူ

အမည်                                    - ဒေါက်တာအောင်သူ
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၂/တမန(နိုင်) ၀၀၇၆၅၁
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၈-၇-၁၉၅၅
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - ရေစကြိုမြို့
ပညာအရည်အချင်း                        - ပါရဂူဘွဲ့(သင်္ချာ)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
အဘအမည်                                - ဦးဘသောင်း
အမိအမည်                                 - ဒေါ်ခင်လေး
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်ခင်သီတာ
သား/သမီးအမည်                          - မသီရိသဉ္ဇာအောင်
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - ၃၁၉၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ ၁၁ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ(အရှေ့မြို့နယ်)၊ ရန်ကုန်တိုင်း
....................................................

၃) ဦးသန့်စင်မောင်
အမည်                                    - ဦးသန့်စင်မောင်
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၅/စကန(နိုင်)၀၂၅၂၄၅
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၁၅-၁၁-၁၉၅၃
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - မုံရွေးရွာ၊ မုံရွာမြို့နယ်
ပညာအရည်အချင်း                        - မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(သင်္ချာ)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မုံရွာမြို့နယ်
အဘအမည်                                - ဦးလူလေး
အမိအမည်                                 - ဒေါ်အုန်းကြည်
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါက်တာခင်သန်းအေး
သား/သမီးအမည်                          - ဒေါက်တာအာကာသန့်စင်၊ မဖူးသန့်စင်၊ မထူးသန့်စင်
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - မုံရွေးရာ၊ မုံရွာမြို့နယ်
.................................................

၄) သူရဦးအောင်ကို
အမည်                                    - သူရဦးအောင်ကို
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၃/ဘအန(နိုင်)၀၄၄၄၀၅
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၄-၁-၁၉၄၈
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း
ပညာအရည်အချင်း                        - B.Sc(D.S.A)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - ဒုတိယဝန်ကြီး(ငြိမ်း)၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန
အဘအမည်                                - ဦးဘဇံ
အမိအမည်                                 - ဒေါ်တင်ရွှေ
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်မြင့်မြင့်ရီ
သား/သမီးအမည်                          - ဒေါ်နှင်းစပယ်အောင်၊ မမေပုလဲအောင်၊ ဦးသန့်ဇင်
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - ၁၄၀၊ ခရေရိပ်သာ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
.................................................

၅) ဦးအုန်းဝင်း
အမည်                                    - ဦးအုန်းဝင်း
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၉/မမန(နိုင်)၀၃၁၀၇၆
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၁၁-၁၁-၁၉၅၁
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - ကြက်လျှာရွာ၊ ပြင်ခရိုင်ကျွန်း၊ ငပုတောမြို့နယ်
ပညာအရည်အချင်း                        - M.Sc(Forest Hydrology)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - ရေဝေရေလဲစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အတိုင့်ပင်ခံပညာရှင်
အဘအမည်                                - ဦးစိန်ထွန်း
အမိအမည်                                 - ဒေါ်တင်မြင့်
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်စန်းစန်းဌေး
သား/သမီးအမည်                          - မမာလာဝင်း(ခ)မမာလာနွယ်၊ မနီလာဝင်း၊ မသန္တာဝင်း
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - ၁-ခ၊ သဇင်လမ်း၊ ကျောင်းကြီးစု(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့
.................................................

၆) ဦးသိန်းဆွေ
အမည်                                    - ဦးသိန်းဆွေ
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၂/ဒဂန(နိုင်) ၀၁၀၄၃၇
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၄-၈-၁၉၄၉
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်း၊
ပညာအရည်အချင်း                        - B.Sc(D.S.A)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ အမ်းမြို့နယ်
အဘအမည်                                - ဦးအေးမောင်
အမိအမည်                                 - ဒေါ်ကြည်ကြည်
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်မြသိင်္ဂီ
သား/သမီးအမည်                          - ဦးဘုန်းပိုင်ဦး၊ ဒေါ်ဖြူသန့်ပိုင်
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - အမှတ်(၅)အေ၊ မွန်မြတ်မေတ္တာအိမ်ရာ၊ တာမွေ၊ ရန်ကုန်
.....................................................

၇) ဦးကျော်ဝင်း
အမည်                                    - ဦးကျော်ဝင်း
အခြားအမည်                             - မရှိပါ
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၄/ပသန(နိုင်)၀၁၄၂၇၉
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၂၃-၂-၁၉၄၈
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - လပွတ္တာမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း
ပညာအရည်အချင်း                        - Ph.D(Finance), Brooklyn Park University, USA
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်
အဘအမည်                                - ဦးပွကြီး
အမိအမည်                                 - ဒေါ်အေးညွှန့်
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်ခင်စောယု
သား/သမီးအမည်                          - မခင်နွယ်နွယ်ဝင်း၊ ကိုသီဟကျော်၊ ကိုစည်သူကျော်
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - အခန်း ၂၀၁၊ တိုက် ၃၅၊ ၅လမ်း၊ စီဘလောက်၊ ယုဇနဥယျဉ်မြို့တော်၊
                                                  ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
....................................................

၈) ဦးခင်မောင်ချို
အမည်                                    - ဦးခင်မောင်ချို
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၂/ကမရ(နိုင်) ၀၄၉၆၆၇
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၂၄-၉-၁၉၄၈
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - စစ်တွေမြို့
ပညာအရည်အချင်း                        - M.B.B.S(Ygn), DP&TM(Ygn), MPH(Philippines), Dr.PH(USA)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - ဆရာဝန်ကြီး(ငြိမ်း)
အဘအမည်                                - ဦးရွှေသာထွေး
အမိအမည်                                 - ဒေါ်အေးရီ
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါက်တာနန်းခမ်းမိုင်
သား/သမီးအမည်                          - နန်းအေးသီတာမြင့်ထွေး၊ စိုင်းထူးမြင့်ထွေး
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - အမှတ်(၁၃၅- ဂျေ ၃)၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
....................................................

၉) ဦးဝင်းခိုင်
အမည်                                    - ဦးဝင်းခိုင်
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၂/တမန(နိုင်) ၀၂၂၁၉၀
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၁၃-၁၂-၁၉၅၀
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - ရန်ကုန်
ပညာအရည်အချင်း                        - B.E(Mechanical)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - Chairman & CEO,United Engeering Co,Ltd
အဘအမည်                                - ဦးအေးမောင်
အမိအမည်                                 - ဒေါ်သင်သင်
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်လှလှမူ
သား/သမီးအမည်                          - မကြည်မွန်ခိုင်၊ မပွင့်ထူးခိုင်
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - ၁၂၆ဘီ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံ(တောင်)၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
....................................................

၁၀) ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး
အမည်                                    - ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၀၁၄၃၃၇
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၁-၆-၁၉၅၄
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - ပြွန်တန်ဆာမြို့၊ ပဲခူးတိုင်း
ပညာအရည်အချင်း                        - M.B.B.S, M Med Sc (Paed), Dr Med Sc(Paed),FRCP(Glasgow),
                                                MACTM(Australia), Dip Med Ddu
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်(၄)
အဘအမည်                                - ဦးသန်း
အမိအမည်                                 - ဒေါ်အေး
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမြသီတာ
သား/သမီးအမည်                          - မောင်စိုးလင်းမြတ်
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - အမှတ်(၇၀) တတိုင်းမွှေးလမ်း၊ ၁၄/၃ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
...................................................

၁၁) ဦးအုန်းမောင်
အမည်                                    - ဦးအုန်းမောင်
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - အင်း+ရှမ်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၃/ညရန(နိုင်)၀၀၉၀၆၅
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၂၀-၇-၁၉၄၇
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - ညောင်ရွှေမြို့
ပညာအရည်အချင်း                        - ရူပဗေဒ(ဒုတိယနှစ်)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
အဘအမည်                                - ဦးကြွယ်
အမိအမည်                                 - ဒေါ်မြဟန်
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်ခင်သန်းနွဲ့
သား/သမီးအမည်                          -  မယဉ်မျိုးစု၊ မောင်ကျော်ဇေယျ
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - အမှတ် ၃၅၊ ဖောင်တော်ပြန်လမ်း၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ညောင်ရွှေမြို့
...................................................

၁၂) ဒေါက်တာသန်းမြင့်
အမည်                                    - ဒေါက်တာသန်းမြင့်
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၂/လမတ(နိုင်) ၀၂၈၉၁၁
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၁၇-၁-၁၉၄၃
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - စစ်ကျွန်းရွာ၊ သက္ကယ်တန်းအုပ်စု၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်း
ပညာအရည်အချင်း                        - B.Econ,M.Sc, Ph.D
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်
အဘအမည်                                - ဦးတင်မောင်
အမိအမည်                                 - ဒေါ်စံ
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်ခင်ဌေး
သား/သမီးအမည်                          -  မရှိပါ
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - အမှတ် KTA ၅၀(က)၊ ကန်သာယာလမ်းသွယ်(၆)၊ FMI City လှိုင်သာယာမြို့နယ်
.....................................................

၁၃) ဒေါက်တာမြင့်ထွေး
အမည်                                    - ဒေါက်တာ်မြင့်ထွေး
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၂/ကမရ(နိုင်) ၀၄၉၆၆၇
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၂၄-၉-၁၉၄၈
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - စစ်တွေမြို့
ပညာအရည်အချင်း                        - M.B.B.S(Ygn),DP& TM (Ygn),MPH(Philippines), Dr.PH(USA)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - ဆရာဝန်ကြီး(ငြိမ်း)
အဘအမည်                                - ဦးရွှေသာထွေး
အမိအမည်                                 - ဒေါ်အေးရီ
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါက်တာနန်းခမ်းမိုင်
သား/သမီးအမည်                          -  နန်းအေးသီတာမြင့်ထွေး၊ စိုင်းထူးမြင့်ထွေး
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - အမှတ် (၁၃၅ ဂျေ ၃) ၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
........................................................

၁၄) နိုင်သက်လွင်
အမည်                                    - နိုင်သက်လွင်
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - မွန်/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၀/မသမ(နိုင်)၀၂၅၉၇၉
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၂၀-၁၀-၁၉၄၀
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - လက်ပံကျေးရွာ၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်
ပညာအရည်အချင်း                        - ဘီအ(ဒဿနိကဗေဒ)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - ဒုတိယဥက္ကဌ - ၁၊ မွန်အမျိုးသားပါတီ
အဘအမည်                                - ဦးလွန်းတင်
အမိအမည်                                 - ဒေါ်ကရွတ်
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်ကျင်သန်း
သား/သမီးအမည်                          -  မင်းဗညားစန်း၊ ဒေါ်မိကွန်ချမ်း၊ မင်းလဂွန်းအိမ်၊ မင်းဗညားအောင်ထွန်း
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - ၇၇/ဒီ၊ ရှင်စောပုဘုရားလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
.........................................................

၁၅) ဒေါက်တာဖေမြင့်
အမည်                                    - ဒေါက်တာဖေမြင့်
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၂/အစန(နိုင်) ၀၈၂၇၂၄
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၁၅-၁၂-၁၉၄၉
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - သံတွဲမြို့
ပညာအရည်အချင်း                        - M.B.B.S(Ygn)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - စာရေးဆရာ၊ အယ်ဒီတာ
အဘအမည်                                - ဦးအောင်ညိမ်း
အမိအမည်                                 - ဒေါ်ခင်သိန်း
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်ခိုင်နွယ်ဦး
သား/သမီးအမည်                          -  ဒေါက်တာဖေဇော်ဦး၊ ဒေါ်ချိုစုစုနိုင်
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - တိုက်အမှတ်(E)အခန်း ၄၊ ရွှေအင်ကြင်းရိပ်မွန်၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊
............................................................

၁၆) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်း
အမည်                                    - ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်း
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၂/ဒဂန(နိုင်) ၀၁၀၂၆၃
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၂၄-၇-၁၉၅၆
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - ခပေါင်းကြိုင်ရွာ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
ပညာအရည်အချင်း                        - မဟာသိပ္ပံ အပိုင်း(က) သင်္ချာ၊ တွက်ချက်ရေးဒီပလိုမာ
                                              - မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ကာကွယ်ရေးပညာ)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - စစ်မှုထမ်း
အဘအမည်                                - ဦးချစ်မောင်
အမိအမည်                                 - ဒေါ်ကြည်
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး
သား/သမီးအမည်                          -  မရွှေစင်၊ မငွေစင်၊ မကြည်စင်
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - အမှတ် ၂၁၈၄၊ ရာဇသင်္ဂဟအိမ်ရာ(၂)၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
.................................................................၁၇) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ
အမည်                                    - ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ
အခြားအမည်                             - မရှိပါ
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၁၀/မဒန(နိုင်) ၀၀၈၇၂၅
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၂၇-၁၁-၁၉၅၉
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - သဲပြင်တော၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း
ပညာအရည်အချင်း                        - B.Sc(D.S.A),M.A(Defence)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - စစ်မှုထမ်း
အဘအမည်                                - ဦးမြစိုး
အမိအမည်                                 - ဒေါ်ကြည်
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်
သား/သမီးအမည်                          -  မအိပြည့်ပြည့်ဖြိုး၊ မောင်ခန့်စည်သူ
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - အမှတ် ၁၈၇၊ ၃၃လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
..................................................

၁၈) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်
အမည်                                    - ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်
အခြားအမည်                             - မရှိပါ။
လူမျိုး/ဘာသာ                            - ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်        - ၃/ဘအန(နိုင်) ၁၀၆၁၀၁
မွေးသက္ကရာဇ်                              - ၈-၆-၁၉၆၀
မွေးဖွားရာဇာတိ                            - အမှတ်(၁၈၃)၊ ပျဉ်းမနားလမ်း၊ ဈေးရပ်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်း
ပညာအရည်အချင်း                        - B.Sc(D.S.A), M.A(Defence)
                                              -
လက်ရှိအလုပ်အကိုင်                      - စစ်မှုထမ်း
အဘအမည်                                - ဦးဘစော
အမိအမည်                                 - ဒေါ်ခင်ကြည်
ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည်                   - ဒေါ်ခိုင်မေကြူ
သား/သမီးအမည်                          -  မောင်သူစစ်အောင်၊ မောင်သူရန်ငြိမ်း
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ                    - ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
.........................................................
(မှတ်ချက်- အဆိုပါ ဝန်ကြီး(၁၈)ဦး၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်)

Mizzima Weekly