၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၁) ရက်၊ တနင်္လာနေ့ စျေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်းများ

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၁) ရက်၊ တနင်္လာနေ့ စျေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်းများ

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၁) ရက်၊ တနင်္လာနေ့ ဈေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက် အေဂျင်စီ(AMIA) မှ ပေးပို့သည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၁) ရက်၊ တနင်္လာနေ့ ဈေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ

စဉ်

အမျိုးအစား

ထွက်ရှိရာဒေသ

ယူနစ်

ဈေးကွက်

ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ပျမ်းမျှ အနိမ့်ဆုံး မှ အမြင့်ဆုံး

မှတ်ချက်

ပေါ်ဆန်း (ဆန်)

ရွှေဘို

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၉,၀၀၀ မှ ၅၁,၅၀၀

အဟောင်း

ပေါ်ဆန်း (ဆန်)

နယ်စုံ၊ဖျာပုံ ၊ဒေးဒရဲ၊ မြောင်းမြ၊ ပုသိမ်၊ရွှေဘို

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၉,၀၀၀ မှ ၄၂,၅၀၀

အသစ်

ဇီယာ/ ဧည့်မထ (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၀,၀၀၀ မှ ၂၃,၀၀၀

အသစ်

ငစိန် (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၉,၈၀၀ မှ ၂၁,၀၀၀

အသစ်

မြီးဒုံး(ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၄,၀၀၀ မှ ၂၅,၅၀၀

အသစ်

သုခ (ဆန်)

နယ်စုံ

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၃,၅၀၀ မှ ၂၄,၀၀၀

အသစ်/ရှယ်

ပဲစဉ်းငုံနီ  RC

 

တစ်တန်

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၃၆၉,၀၀၀

 

မတ်ပဲ FAQ/RC

 

တစ်တန်

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၄၅၃,၀၀၀

 

ပဲတီစိမ်း(ပဲ)

နယ်စုံ(ပခုက္ကူ၊ ရွှေဝါ၊ ဝါးခယ်မ)

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၅၃၀ မှ ၁,၈၀၀

 

၁၀

ဆွန်တာ (ပဲ)

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၇၈၀ မှ ၈၀၀

(နီ/ပြာ)

၁၁

ထောပတ်(ပဲ)

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၆၉၅ မှ ၇၃၅

 

၁၂

ပဲကြီး(ပဲ)

ကုန်း၊ရွှေကျွန်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၁၆၅ မှ ၁,၄၅၅

 

၁၃

ပြောင်းဆံ

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၇၀ မှ ၄၉၅

 

၁၄

ပဲလွန်းဖြူ (ပဲ)

ပဲခူး၊ မင်းလှ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၀၀ မှ ၁,၁၂၀

 

၁၅

ဘိုကိတ်

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၁၈၀မှ ၁,၂၀၀

 

၁၆

ကြက်သွန်နီ

ဆိပ်ဖြူ၊တောင်တွင်း၊ မိတ္တီလာ၊မုံရွာ

၊မင်းလှ၊မြစ်သား၊၊

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၃၅၀ မှ ၆၀၀

ရှယ်

၁၇

ကြက်သွန်ဖြူ

ကြူကုတ်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၄,၄၀၀ မှ ၄,၄၅၀

ရှယ်

၁၈

ကြက်သွန်ဖြူ

အောင်ပန်း၊တောင်ကြီး

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၇၀၀ မှ ၂,၁၀၀

ထူး ၂၊ ၃။၄။၅

၁၉

ငရုတ်(ရှည်)

အိန္ဒိယ၊ကျောက်ရဲ

၊ရွှေလောင်း၊ ဟင်္သာတ၊

အိမ်မဲ

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၄၀၀ မှ ၅,၀၀၀

 

၂၀

အာလူး

တပ်ကုန်း၊ဆင်ဖြူကျွန်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၀၀ မှ ၇၂၀

ဆွဲ,A1,OK,

S1,S2,S3

၂၁

နှမ်းနက်

စမုံ(နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၆၀,၀၀၀ မှ ၁၈၆,၀၀၀

၄၅ ပိသာ

၂၂

နှမ်းနက်(နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၇၀,၀၀၀ မှ ၁၂၅,၀၀၀

 

၂၃

နှမ်းဖြူ (နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၈၆,၀၀၀ မှ ၉၂,၀၀၀

 

၂၄

နှမ်းညို (နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၆၆,၀၀၀ မှ ၇၆,၀၀၀

 

၂၅

ပန်းနှမ်း

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

                 ၈၈,၀၀၀

 

၂၆

ပဲပုတ်(ရှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၅၀,၀၀၀ မှ ၅၈,၀၀၀

 

၂၇

ပဲပုတ်(ဗမာ)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၆,၀၀၀ မှ ၅၄,၀၀၀

 

၂၈

မာလကာသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၇၀ မှ ၃၅၀

 

၂၉

သံပုရာသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၀၀ မှ ၃၀၀

 

၃၀

ဖရဲသီး

၈၅၅

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၂၀၀ မှ ၄,၀၀၀

 

၃၁

ဖရဲသီး

၂၁၁

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၁၀၀ မှ ၂,၀၀၀

 

၃၂

စတော်

ဘယ်ရီသီး

 

တစ်ဗူး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၀၀

 

၃၃

နှင်းသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၈

 

၃၄

ဇီးသီး

 

တစ်ခြင်း

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၇,၅၀၀

အချဉ်

၃၅

ပဲမြစ်

 

တစ်ပိဿာ

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၂၀၀ မှ ၁,၇၀၀

 

၃၆

သခွားမာသီး

 

တစ်တောင်း

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၅,၅၀၀ မှ ၇,၀၀၀

 

၃၇

ပိန္နဲသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၅၀၀ မှ ၁၀,၀၀၀

 

 

နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို နေ့စဉ် အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ သင့် အီးမေးလ်ကို ဒီနေရာမှာ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။

* indicates required

Mizzima Weekly