ေနထက္ ျဒပ္ထု အဆမ်ားစြာၾကီးမားသည့္ ၾကယ္မ်ား ရွာေတြ႕

.

၀ါရွင္တန္၊ မတ္၊ ၂၀ ။        ။ ကမၻာျဂိဳဟ္တည္ရွိရာ ေနစၾကာ၀ဠာရွိ ေနထက္ ျဒပ္ထုအဆ ၁၀၀ ခန္႔အထိၾကီးမားေသာ ၾကယ္ ၉ လံုးအပါအ၀င္ ျဒပ္ထုအလြန္တရာၾကီးမားေသာ ၾကယ္မ်ားကို ဟာဘယ္လ္တယ္လီစကုပ္မွတဆင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

နာဆာ၏ ဟာဘယ္လ္တယ္လီစကုပ္မွတဆင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ယင္းၾကယ္မ်ားအနက္မွ တစ္စင္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေတြ႕ရွိထားေသာ ၾကယ္မ်ားထဲတြင္ ျဒပ္ထုအၾကီးဆံုးၾကယ္အျဖစ္ပင္ စံခ်ိန္တင္ႏုိင္ျပီး R136a1 ဟုအမည္ေပးထားသည္။

ယင္းၾကယ္သည္ ကမၻာမွ အလင္းႏွစ္ ၁၇၀၀၀၀ အကြာတြင္တည္ရွိျပီး တာရန္တူလာနတ္ျဗဴလာအတြင္းတြင္ တည္ရွိသည္။

ယခုေတြ႕ရွိမႈေၾကာင့္ ၾကယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍မူလကထက္ အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိလာခဲ့ရျပီး စၾကာ၀ဠာၾကီး၏ အရြယ္အစားႏွင့္ပတ္သတ္၍တြက္ခ်က္ရာတြင္ စဥ္းစားစရာမ်ားလည္း ထပ္မံေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ဟာဘယ္လ္တယ္လီစကုပ္ကို နာဆာမွ လႊတ္တင္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလအတြင္းတြင္ ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္း အတြင္းသုိ႔ စတင္လႊတ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အာကာသသိပၸံအတြက္ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ရွာေဖြေပးႏိုင္ခဲ့သည္။