ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ထပ္ကား ပစၥည္းထားရာ အကန္႔တြင္းမွ ခိုးဝင္လာေသာ ျမန္မာ ၁၁ ဦး အဖမ္းခံရ

.

Photo credit - วันนี้ที่ แม่สอด อ.แม่สอด

ထိုင္းႏိုင္ငံ တက္ခ္ျပည္နယ္ မဲေဆာက္ခ႐ုိင္အတြင္း ခရီးသည္ႏွစ္ထပ္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး၏ ပစၥည္းထည့္သို႔ကာ အကန္႔တြင္း စုၿပံဳဝင္ေရာက္ျပီး ႏုိင္ငံတြင္း ခိုးဝင္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၁ ဦးအား လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔က ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည္။

ဘတ္စ္ကားတြင္ ေလဝင္ေလထြက္ပိုေကာင္းေအာင္ ယင္းအကန္႔သည္ ေလေပးစက္စနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အကန္႔ျဖစ္သည္။

ဘန္ေကာက္ႏွင့္ အနီးနားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အလုပ္ရမည္ဆုိ၍ အလုပ္သမားပြဲစားတစ္ဦးအား ထိုင္းဘတ္ေငြ ၈၀၀၀ ေပး၍ ယခုကဲ့သို႔ ဝင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခုိးဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကားေမာင္းသမားကို တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ေမွာင္ခိုသြင္းယူမႈျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

ယခုေတြ႔ရွိသူ ျမန္မာမ်ားတြင္ ကိုးဦးက အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ျပီး က်န္ႏွစ္ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ကာ ၎တို႔အား ေနာက္ထပ္ေမးျမန္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ မဲေဆာက္ရဲစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္ထားသည္။