အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေတာင္ဆူဒန္စစ္တပ္ စနစ္တက်အကြက္ခ်ျပီး မုဒိမ္းက်င့္

.

ဂ်ဴးဘား၊ မတ္၊ ၁၃ ။          ။ ေတာင္ဆူဒန္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂ ၢကထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ဆူဒန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ကြ်န္အျဖစ္သိမ္းပိုက္ျခင္းတုိ႔အျပင္ လူမ်ားကို အရွင္လတ္လတ္မီးရိႈ႕သတ္ျခင္း၊ ကြန္တိန္နာေသတၱာမ်ားအတြင္းပိတ္ကာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရြာမ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္း စသည့္ ရက္စက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေတာင္ဆူဒန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိုရက္စက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပည္တြင္းစစ္စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍ လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ားအပါ၀အင္ စစ္ပြဲအတြင္း ပါ၀င္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလံုးက အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ားအေပၚတြင္ လူသားခ်င္းမစာနာသည့္ ရက္စက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ဆူဒန္အစိုးရပ္တပ္မ်ားက တုိက္ပြဲအတြင္းအသာရလာျပီးေနာက္တြင္လည္း သူပုန္မ်ားလုပ္ခဲ့သည့္ ရက္စက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂ ၢ အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

ထိုအျပန္အလွန္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ ဓါးစာခံျဖစ္ခဲ့ရျပီး လိင္ကြ်န္အျပဳခံရျခင္း၊ ဇနီးမယားအျဖစ္သိမ္းပိုက္ခံရျခင္း၊ အခိုင္းအေစမ်ားအျဖစ္သိမ္းပိုက္ခံရျခင္းမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

ေတာင္ဆူဒန္၏ အေျခအေနသည္ ကမၻာေပၚတြင္ထိတ္လန္႔စရာအေကာင္းဆံုး လူ႔အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနျပီး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို အၾကမ္းဖက္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္၊ စစ္လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ေန ၾကေၾကာင္း ကုလသမဂ ၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီး အယ္လ္ဟူစိန္က ေျပာၾကားသည္။

 ကုလသမဂ ၢ၏ ယင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေတာင္ဆူဒန္စစ္တပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရသူတစ္ဦးကမူ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္ မ်ားမွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။