၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၁) ရက်၊ သောကြာနေ့ စျေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်းများ

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၁) ရက်၊ သောကြာနေ့ စျေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့်သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်းများ

စဉ်

အမျိုးအစား

ထွက်ရှိရာဒေသ

ယူနစ်

ဈေးကွက်

ဈေးနှုန်း(ကျပ်)ပျမ်းမျှအနိမ့်ဆုံး မှ အမြင့်ဆုံး

မှတ်ချက်

 ၁

ပေါ်ဆန်း (ဆန်)

ရွှေဘို

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း ကုန်စည်ဒိုင်

၄၈,၅၀၀ မှ

၅၁,၀၀၀

အဟောင်း

 ၂

ပေါ်ဆန်း (ဆန်)

နယ်စုံ၊ ဖျာပုံ၊ဒေးဒရဲ၊ မြောင်းမြ၊

ပုသိမ်၊ရွှေဘို

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း ကုန်စည်ဒိုင်

၂၈,၅၀၀ မှ

၄၁,၅၀၀

အသစ်

 ၃

ဇီယာ/ ဧည့်မထ (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း ကုန်စည်ဒိုင်

၂၀,၅၀၀ မှ

၂၃,၀၀၀

အသစ်

 ၄

ငစိန် (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း ကုန်စည်ဒိုင်

၂၀,၀၀၀ မှ

၂၁,၀၀၀

အသစ်

 ၅

မြီးဒုံး(ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း ကုန်စည်ဒိုင်

၂၂,၅၀၀ မှ

၂၄,၀၀၀

အသစ်

 ၆

သုခ (ဆန်)

နယ်စုံ

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း ကုန်စည်ဒိုင်

၂၃,၅၀၀ မှ

၂၄,၅၀၀

အသစ်/ရှယ်

 ၇

ပဲစဉ်းငုံနီ  RC

 

တစ်တန်

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၃၀၉,၀၀၀

 

 ၈

မတ်ပဲ FAQ/RC

 

တစ်တန်

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၃၈၇,၅၀၀

 

 ၉

ပဲတီစိမ်း(ပဲ)

နယ်စုံ(ပခုက္ကူ၊ ရွှေဝါ၊ ဝါးခယ်မ)

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၅၅၀ မှ

၁,၈၇၀

 

 ၁၀

ဆွန်တာ (ပဲ)

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၈၀၀ မှ ၈၂၀

(နီ/ပြာ)

၁၁

ထောပတ်(ပဲ)

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၆၉၅ မှ ၇၃၅

 

၁၂

ပဲကြီး(ပဲ)

ကုန်း၊ရွှေကျွန်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၁၃၀ မှ

၁,၃၈၅

 

၁၃

ပြောင်းဆံ

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၄၆၀ မှ ၄၈၅

 

၁၄

ပဲလွန်းဖြူ (ပဲ)

ပဲခူး၊ မင်းလှ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၀၀ မှ       ၁,၁၀၀

 

၁၅

ဘိုကိတ်

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၅၀ မှ       ၁,၁၀၀

 

၁၆

ကြက်သွန်နီ

ဆိပ်ဖြူ၊တောင်တွင်း၊မိတ္တီလာ၊

မင်းဘူး၊မင်းလှ၊မြစ်သား

၊ပျော်ဘွယ်၊မြင်းခြံ

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၃၅၀ မှ ၆၇၅

ရှယ်

၁၇

ကြက်သွန်ဖြူ

ကြူကုတ်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

 ၄,၀၅၀

ရှယ်၊ လတ်

၁၈

ကြက်သွန်ဖြူ

အောင်ပန်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၄၅၀ မှ

၂,၇၅၀

ထူး ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅

၁၉

ငရုတ်(ရှည်)

အိန္ဒိယ၊ကျောက်ရဲ၊ရွှေလောင်း၊

ဟင်္သာတ၊အိမ်မဲ

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၅၀၀ မှ

၄,၄၀၀

 

၂၀

ငရုတ်(မိုးထောင်)

ညောင်ရမ်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၆၀၀ မှ

၂,၇၀၀

 

၂၁

အာလူး

တပ်ကုန်း၊ဆင်ဖြူကျွန်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်  ကုန်စည်ဒိုင်

၂၂၀ မှ ၆၉၀

ဆွဲ,A1,OK,S1,S2,S3

၂၂

နှမ်းနက် စမုံ(နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေးကုန်စည်ဒိုင်

၁၇၀,၀၀၀ မှ ၁၈၀,၀၀၀

 

၂၃

နှမ်းနက်(နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေးကုန်စည်ဒိုင်

၈၀,၀၀၀ မှ ၁၁၅,၀၀၀

 

၂၄

နှမ်းဖြူ (နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေးကုန်စည်ဒိုင်

၈၈,၀၀၀ မှ

၉၁,၀၀၀

 

၂၅

ပန်းနှမ်း

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေးကုန်စည်ဒိုင်

၉၀,၀၀၀ မှ

၉၂,၀၀၀

 

၂၆

ပဲပုတ်(ဗမာ)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေးကုန်စည်ဒိုင်

၄၆,၅၀၀ မှ

၄၇,၅၀၀

 

၂၇

မာလကာသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၁၈၀ မှ ၄၀၀

 

၂၈

ကျွဲကောသီး

မော်လမြိုင်

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၆၀၀ မှ

၂,၅၀၀

 

၂၉

ဖရဲသီး

၈၅၅

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၂၀၀ မှ

၄,၅၀၀

 

၃၀

ဖရဲသီး

၂၁၁

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၀၀ မှ

၁,၈၀၀

 

၃၁

လိမ္မော်သီး

 

တစ်ပိဿာ

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၂၀၀ မှ

၁,၈၀၀

 

၃၂

နှင်းသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၂၅

 

၃၃

ဇီးသီး

 

တစ်ခြင်း

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၇,၀၀၀

အချဉ်

၃၄

စတော်ဘယ်ရီသီး

 

တစ်ဗူး

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၅၀၀

 

၃၅

ပဲမြစ်

 

တစ်ပိဿာ

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၀၀ မှ

၁,၇၀၀

 

၃၆

စိမ်းစားဥ

 

တစ်တွဲ

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၃၃၀

 

၃၇

သခွားမာသီး

 

တစ်တောင်း

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၄,၅၀၀ မှ

၆,၀၀၀

 

၃၈

ပိန္နဲသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၅,၀၀၀ မှ

၁၃,၀၀၀

 

၃၉

ကန်စွန်းဥ

 

တစ်ပိဿာ

သီရိမင်္ဂလာဈေး ကုန်စည်ဒိုင်

၇၀၀

 

 

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက် အေဂျင်စီ(AMIA) မှ ပေးပို့သည်။

Mizzima Weekly