ျမန္မာမ်ားပါ၀င္ေသာ တံငါသည္မ်ားကို ကြၽန္ျပဳမႈျဖင့္ ထိုင္းကပၸတိန္ ၅ ဦးကို အင္ဒိုနီးရွားေထာင္ခ်

.

အမ္ဘြန္၊ မတ္ ၁၁ ။            ။ ထိုင္းငါးဖမ္းေလွ ကပၸတိန္ ၅ဦးႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိးသုံးဦးကို ပင္လယ္စာလုပ္ငန္းတြင္ ကြၽန္ျပဳမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လူကုန္ကူးမႈျဖင့္ မတ္ ၁၀က ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ကြၽန္ျပဳခံရသူမ်ားတြင္ ျမန္မာမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါသံသယရွိသူမ်ားကို လြန္ခဲ႔သည့္ေမလက ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ကြၽန္းရြာေလး ဘင္ဂ်ီနာတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔အႏိုင္က်င့္မႈကို အေစာပိုင္းႏွစ္လက ေအပီက ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သံသယရွိသူအမ်ဳိးသားမ်ားကို ဂ်ာကာတာအေရွ႕ဘက္ ကီလိုမီတာ ၂,၉၀၀ခန္႔ကြာေ၀းေသာ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း မာလူကူျပည္နယ္ရွိ ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းျဖစ္ေသာ တူယယ္တြင္ သီးျခားဆီ တရားခြင္ စစ္ေဆးခဲ႔သည္။

တရားသူႀကီးသုံးဦးပါအဖြဲ႕က တရားခံမ်ားကို တစ္ဦးလ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂,၂၅၀ဆီလည္း ဒဏ္႐ုိက္ခဲ႔ၿပီး ဒဏ္မေဆာင္ပါက ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္လဆီက်ခံရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ႔သည္။ ထိုင္းကပၸတိန္မ်ားျဖစ္ေသာ ယန္ယြတ္နီတီေ၀ါင္ခ်ာေအရြန္၊ ဘြန္းဆြမ္ဂ်ဳိက္ကာ၊ ဆူရာခ်ဳိင္းမနီေဖာင္၊ ဟတ္ဆာဖြန္ဖာအက္ဂ်က္ကရဲန္ႏွင့္ ဆြမ္ခ်စ္ေကာ္ရာနီးဆပ္တို႔သည္ အႏိုင္က်င့္မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၆၇,၈၀၀ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

"သူတို႔အားလုံး လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ႔တယ္ဆိုတာ သက္ေသထူၿပီးပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ ေထာင္ဒဏ္ေကာ ေငြဒဏ္ပါထိုက္တန္ပါတယ္"ဟု တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သည့္ ေအးဒီတိုတိုပါဘာက ေျပာသည္။ ျပစ္ဒဏ္အား အယူခံခြင့္အတြက္ ပိုမိုႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေစရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တရားခံမ်ားကို ၄င္းက အခ်ိန္ တစ္ပတ္ေပးခဲ႔သည္။ ထိုင္းကပၸတိန္ ၅ ဦးႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိး ဟာမန္၀ီယာမာတီႏိုတို႔အား ေထာင္ဒဏ္ ေလးႏွစ္ခြဲႏွင့္ အျခားအင္ဒိုနီးရွားႏွစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ခြဲအထိ ခ်မွတ္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရေရွ႕ေနတို႔က ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။

အင္ဒိုနီးရွား၏ သက္ေသႏွင့္ ဓါးစာခံကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ ကာကြယ္ေပးမႈျဖင့္ ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တံငါသည္ ၁၃ဦးက ထြက္ဆိုခဲ႔သည္။ ၄င္းတို႔သည္ တစ္ရက္ကို ၂၄ နာရီအလုပ္လုပ္ရန္ အဓမၼေစခိုင္းခံရေသာ္လည္း လုပ္ခလစာမရဘဲ အႏွိပ္စက္သာခံခဲ႔ရေၾကာင္း ႐ုံးေတာ္သို႔ ထြက္ဆိုခဲ႔သည္။

တရား႐ုံးအမိန္႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕မွာ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ႔ၾကသည္။" သူတို႔ကို ဒီထက္ပိုၿပီး အျပစ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ တံငါသည္အမ်ားႀကီးကို   ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွိပ္စက္ခံရလို႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ေတာ့ ဒါကမတရားပါဘူး "ဟု ဘင္ဂ်ီမာတြင္ ေျခာက္ႏွစ္နီးပါး ကြၽန္ျပဳခံခဲ႔ရေသာ အသက္ ၂၆အရြယ္ ၀င္းကိုႏိုင္က ေျပာသည္။