တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီ ZTE ကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားခ်မွတ္ရန္ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာန ျပင္ဆင္

.

မတ္၊ ၆ ။           ။ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီ ZTE ကို ပုိ႔ကုန္ဆုိင္ရာကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိသည္။

ZTE ကုမၸဏီသည္ အီရန္ႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနက ေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနသည္ ZTE ကုမၸဏီထံသို႔တင္ပို႔မည့္ အေမရိကန္လုပ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပို႔ကုန္လုိင္စင္ ခ်ထားေပးမႈကို ကန္႔သတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအေရးယူကန္႔သတ္မႈသည္ လာမည့္အဂၤါေန႔တြင္ စတင္အသက္၀င္မည္ျဖစ္ျပီး အေမရိကရွိ ကုမၸဏီမ်ားသာမက တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ ZTE ေကာ္ပိုေရးရွင္းထံ အေမရိကန္လုပ္ပစၥည္းမ်ားတင္ပုိ႔လိုသည့္ ကမၻာတ၀မ္းရွိကုမၸဏီမ်ားအားလံုးအေပၚ တြင္ပါ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ZTE ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံလုပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္အခက္ေတြ႕သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ZTE ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္အစိုးရက အီရန္ႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး အီရန္၏ အၾကီးဆံုးဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီၾကီး TCI ထံသို႔ နာမည္ေက်ာ္အေမရိကန္နည္းပညာကုမၸဏီ ၾကီးအခ်ိဳ႕၏ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီတန္ဖိုးရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေပးရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရိုက္တာသတင္းဌာန ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနက ZTE ကုမၸဏီအေပၚ  စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ပို႔ကုန္ဆုိင္ရာကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈ ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနက ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ခ်မွတ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ZTE ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကမူ လက္ရွိအခ်ိန္ထိတစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေခ်။