ကမၻာ့အ၀တ္အထည္မ်ား၏ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို အာရွက ထုတ္လုပ္ေပးေတာ့မည္

.

ဟႏြိဳင္း၊ ဇြန္-၂၉ ။       ။ အာရွ၏ အ၀တ္အထည္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ ၂၀၃၀ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ၂ဒသမ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္႔ကား ႀကီးထြားလာဖြယ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုး ထြက္ရွိသမွ် အ၀တ္အထည္မ်ား၏ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာမည္ဟုဆို သည္။  

ဗီယက္နမ္ ၀ါႏွင့္ရက္ကန္းအသင္း (Viet Nam Cotton and Spinning Association-VCOSA)၏ ဥကၠဌ ငုယင္ ဗန္ တူအန္က ဟႏြိဳင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ညီလာခံတစ္ခုတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာ တူညီခ်က္ မ်ားက ႏိုင္ငံကို ကမၻာ့အ၀တ္ အထည္ေထာက္ပံ့မႈ၏ အဓိကက်ေသာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းအထည္ လုပ္ငန္းအတြက္လည္း မဟာအခြင့္အလမ္းႀကီးမ်ား ပြင့္လန္းသြားေစခဲ့သည္ဟု တူအန္က ၂၀၁၅ ဗီယက္နမ္ အထည္လုပ္ငန္း ညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ဤမဟာအခြင့္အလမ္းႀကီးမ်ားကို အမိအရဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အားနည္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာရန္ ျပည္တြင္း အထည္အလိပ္က႑အေနျဖင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ဗီယက္နမ္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အ၀တ္တန္ဆာ အသင္းႀကီး၏ ဒုဥကၠဌႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္ ဒန္ ေျဖာင္ဒန္း က ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး၊ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ားၾကား နီးနီးကပ္ကပ္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားဖို႔လည္း လိုအပ္သည္ဟုဆိုသည္။  

အေမရိကန္ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားက TPP သေဘာတူညီခ်က္ သက္၀င္လႊမ္းမိုးလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ စာခ်ဳပ္၀င္ႏိုင္ငံ မ်ားမွ ေထာက္ပို႔ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ရယူလုိစိတ္ရွိၾကၿပီး လုပ္ငန္းသစ္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမွာ ဗီယက္နမ္က ထိပ္ဆံုးမွာ ရွိေနသည္ဟု အေမရိကန္ ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းအသင္းႀကီးရဲ႕ ဥကၠဌ ဂ်ဴလီရာ ေက ဟက္ခ်္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။