ထိုင္းငါးစည္သြပ္ ကုမၸဏီထံမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေလ်ာ္ေၾကး ေဒၚလာ တစ္သန္းေက်ာ္ ရရွိ

.

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ပင္လယ္စာလုပ္ငန္းစက္႐ုံၾကီးတစ္ခုက အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းအား အလုပ္သမားမ်ားထံ ေပးေဆာင္ရန္ သေဘာတူလိုက္ရေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက မတ္ ၁ ရက္က ေျပာသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား တင္းၾကမ္းျပည့္ေနသည့္ ပင္လယ္စာထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရွားရွားပါးပါး ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။

ကမာၻအႏွံ႔ ငါးစည္သြပ္ဘူးမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီၾကီးျဖစ္ေသာ ဆာမတ္ဆတ္ခြန္ရွိ Golden Prize Tuna Canning ကုမၸဏီမွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက   ေခါင္းပုံျဖတ္ခုိင္းေစျခင္းခံေနရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ လမ်ားစြာ ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔တတိယအၾကီးဆုံး ပင္လယ္စာတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္း၌ အခြင့္အေရးအလြဲသုံးစားမႈမ်ားျဖင့္ ဆိုးဝါးသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေနကာ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားတို႔က အလုပ္သမားမ်ားကို လူေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ထိုင္းက ပင္လယ္စာတင္ပုိ႔မႈမ်ားကို တားျမစ္မည္ဟု အီးယူ၏ ျခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ား၏ ထိုင္းပင္လယ္စာလုပ္ငန္းကို ေစ့စပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ကလည္း အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းမ်ားရွိသည့္ ဥပေဒေဘာင္အျပင္ဖက္မွ ကုန္ထုတ္မႈမ်ားအား တားျမစ္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒက ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။

Golden Prize ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားမ်ားက ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မညီေသာ နည္းပါးသည့္ လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ၾကပ္မ်ား၏ အလြဲသုံးစားျပဳမႈျခင္းမ်ားႏွင့္ ၂၅ ဧကရွိ စက္႐ုံဝင္းအတြင္း စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေတာင္းဆိုလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားက ေျပာသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀၀ ေက်ာ္က ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္လာသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးေနာက္ စစ္တပ္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္   ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ကုမၸဏီက အလုပ္သမား ၁၁၀၀ ကို နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး ဘတ္ေငြ ၄၈ သန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္း) စတင္ေပးျပီျဖစ္ပါတယ္။"ဟု ျပည္နယ္အလုပ္သမား႐ုံး အၾကီးအကဲ ဘြန္လူးဆတ္ပတ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစုျဖစ္သည့္ အလုပ္သမား ၂၀၀၀ ရွိရာ ယင္း Golden Prize Tuna Canning ကုမၸဏီက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။