ဂူးဂဲလ္ေမာင္းသူမဲ့ကားက ဘက္စ္ကားကို ၀င္တိုက္မိမႈ အစီရင္ခံစာ ေပၚထြက္

.

ေမာင္တိန္ျဗဴး၊ မတ္၊ ၁ ။           ။ ၿပီးခဲ့ေသာလအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဂူးဂဲလ္ေမာင္းသူမဲ့ကားက ဘက္စ္ကားတစ္စီးကို ၀င္တိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အစီရင္ခံစာ တနလၤာေန႔က ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၄ ရက္ေန႔က ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ေမာင္တိန္ျဗဴးျမိဳ႕ရွိ ဂူးဂဲလ္ရံုးခ်ဳပ္အနီးတြင္ စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ေနခဲ့ေသာ ေမာင္းသူမဲ့ကားတစ္စီးက လူအမ်ားလိုက္ပါစီးနင္းလာေသာ ဘက္စ္ကားတစ္စီးကို ၀င္တုိက္မိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေသာ ယင္းယာဥ္တိုက္မႈတြင္ ၎တို႔၏ ေမာင္းသူမဲ့ကားဘက္မွလည္း တာ၀န္မကင္းေၾကာင္း ဂူးဂဲလ္က ၀န္ခံေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ဂူးဂဲလ္၏ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားသည္ ယာဥ္တုိက္မႈအခ်ိဳ႕တြင္ ပါ၀င္ပတ္သတ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေမာင္းသူမဲ့ ကားက အျခားယာဥ္တစ္စီးစီးကို ၀င္တိုက္မိျခင္းမွာမူ ယခုအၾကိမ္သည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ေပၚတြင္ လူတစ္ဦးလိုက္ပါလာေသာ ေမာင္းသူမဲ့ကားသည္ တစ္နာရီ ၂ မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ တစ္နာရီ ၁၅ မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လာေနေသာ ဘက္စ္ကားတစ္စီးကို ၀င္တုိက္မိခဲ့ေၾကာင္း ဂူးဂဲလ္က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘက္စ္ကားဘက္ကအရွိန္ေလွ်ာ့ခ်မည္ထင္သျဖင့္ ေမာင္းသူမဲ့ကား၏ အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္စနစ္ကို ၀င္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္းသူမဲ့ကားေပၚတြင္ လိုက္ပါသူက ေျပာၾကားထားသည္။

အကယ္၍၎တုိ႔၏ ကားသာမေရြ႕ခဲ့ပါက ယာဥ္တုိက္မႈလည္း ျဖစ္မည္မဟုတ္သျဖင့္ ေမာင္းသူမဲ့ကားတြင္လည္း တာ၀န္မကင္းသည္မွာထင္ရွားေၾကာင္း ဂူးဂဲလ္၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ယာဥ္တုိက္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ဂူးဂဲလ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ မည္သူ႔တြင္ အျပစ္ရွိသည္ဆိုသည္ကို ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ စက္တပ္ယာဥ္မ်ားဆုိင္ရာဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ဂူးဂဲလ္၏ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတ၀မ္းတြင္ မိုင္ေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျပီျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေသးစားယာဥ္တိုက္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးျပီး ယခင္ျဖစ္ခဲ့သမွ် ယာဥ္တုိက္မႈမ်ားမွာ အျခားယာဥ္မ်ား၏အမွားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။