ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္က ပင္လယ္စာလုပ္ငန္းစက္႐ုံမ်ား ကုန္ၾကမ္းျပတ္လပ္၍ ပိတ္ၾကရရာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဒုကၡႀကံဳေန

.

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ပင္လယ္စာ ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံမ်ားက ကုန္ၾကမ္းျပတ္လပ္၍ ပိတ္ၾကရရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေပၚတြင္သာမက ေဒသ၏ စီးပြားေရးအေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေနသည္။

တရားမဝင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ရာဇသံေၾကာင့္ ဆာမတ္ဆတ္ခြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္၀န္းက အျခားဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနဆိုးကို ၾကံဳေတြ႔လာေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက အီးယူက ထိုင္းငါးလုပ္ငန္းကို အ၀ါေရာင္အဆင့္သတ္မွတ္ကာ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေရး တိုက္တြန္းအခ်ိန္ေပးၿပီး တရားမဝင္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္ရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ ထိုင္းမွ တင္ပို႔သည့္ ပင္လယ္စာမ်ားကို အီးယူက ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ တရားမဝင္ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းအေအးခံအစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အဖြဲ႔ႀကီးအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ ငါးမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား လုပ္လာခဲ့ရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ကုန္ၾကမ္းျပတ္လပ္မႈမ်ား ျဖစ္လာသျဖင့္ အေသးစားငါးလုပ္ငန္းမ်ားက ပိတ္လိုက္ရသလို အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ဆုံး႐ႈံးမ်ားစြာျဖစ္ခဲ့သည္။

မဟာခ်ိဳင္ရွိ ပင္လယ္စာစက္႐ုံမ်ားစြာ ပိတ္ရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား မ်ားစြာ ထိခုိက္ရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားၾကၿပီး စက္႐ုံအမ်ားစုမွာလည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အခ်ိန္ပိုဆင္းျခင္းကို တစ္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြနည္းပါးသြားရျခင္းမ်ားလည္း ရွိကာ ဘ၀အခက္ႀကံဳေနသည္။

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားသူအမ်ားစုက ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ ျပန္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ား၊ ဘူတာ႐ုံမ်ားရွိ ကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္လုိက္ရွာၾကေၾကာင္း မဟာခ်ိဳင္ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“မဟာခ်ိဳင္ကေန ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အျခားၿမိဳ႕ေတြဆီ ေျပာင္းသြားၾကရတယ္။ သူတို႔အတြက္ အျခားျမိဳ႕ေတြမွာ အလုပ္လိုက္ရွာေနၾကရပါတယ္။”ဟု ယင္းေဒသခံက ေျပာခဲ့သည္။