နယ္စပ္မွ ယာဘစက္႐ုံမ်ား ျမန္မာက ဖယ္ရွားရွင္းလင္းလိမ့္မည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေျပာ

.

အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမန္မာဖက္ျခမ္း နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ယာဘထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားသြားေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကိုင္စြဲလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔က ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား   ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ခန္းကာမယ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၌ ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံက ယာဘေဆးျပားေတြ ထုတ္ျပီး အိႏိၵယက ဖင္ဆီဒိုင္းေတြ ထုတ္လုပ္ေနၾကတယ္။ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကေတာ့ မထုတ္လုပ္ရဘဲနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။"ဟု ခန္းက ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္လုံျခံဳေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္က ေမွာင္ခိုယာဘေဆးျပားထုတ္လုပ္ရာ စက္႐ုံမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနျဖင့္   မၾကာမီ၌  ဖယ္ရွားပစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အိႏိၵယအစိုးရကလည္း ၎နယ္စပ္ရွိ ဖင္ဆီဒိုင္းစက္႐ုံမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖယ္ရွားလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

လုံျခံဳေရးမ်ား ၾကပ္မတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင္း ယာဘေမွာင္ခိုသမားက လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ေမွာင္ခိုကူးသန္းလာေၾကာင္း အထူးေအဂ်င္စီ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဘန္နာဇားက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းစာသင္႐ုိးညြန္းတမ္းမ်ားတြင္လည္း မူးယစ္ေဆးစြဲမႈ ေဘးမ်ားကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းသင့္ေၾကာင္း စစ္တေကာင္းျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အူဒင္က ေတာင္းဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မူးယစ္ေဆးသုံးတတ္သူမ်ားကို ပါတီအတြင္း ပါဝင္ျခင္းမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ယာဘထုတ္လုပ္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျပီးေနာက္ပိုင္း ယာဘေဆးျပား ၄ ဒသမ ၅၄ သန္း၊ ေဆးေျခာက္ ၁၅၃ ကီလိုဂရမ္၊ ဖင္ဆီဒိုင္း ၄၃၁၉ ပုလင္းႏွင့္ အျခားေဆးဝါးမ်ားစြာကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။