တရားမွ်တမႈနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာဆိုလိုက္တဲ့ ေဒၚလွလွရီ

.

ငယ္စဥ္ကတည္းကစလို႔ တရားသူႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့ၿပီး ဥေပေဒဘက္ေတာ္သား အျဖစ္သာ ရပ္တည္ ခ်င္ခဲ့သူ အခုလက္ရွိမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြကို ဥေပေဒပိုင္းကေန အခမဲ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚလွလွရီနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာမရွင္ ဥပေဒ ပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘဝရပ္တည္မႈကို ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ပံုရယ္ ၿပီးေတာ့ အဲတာ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္တုန္းက ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့လဲဆိုတာေလးကို   ေျပာျပေပးပါအံုးရွင္။

ကၽြန္မ ဥပေဒပညာရွင္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးရွင္။ ကၽြန္မဥေပေဒကို အခုထိ ေလ့လာသင္ယူေနဆဲတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က တရားသူႀကီး ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ တရားသူႀကီးေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တစ္ခုခုမွာ ပါဝင္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ကၽြန္မ ဒီေရွ႕ေနအလုပ္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ကၽြန္မ အထက္တန္း ေရွ႕ေနနဲ႔  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လာၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ အခုဆိုလို႔ရွိရင္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တရားမွ်တဖို႔အတြက္ရယ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အမႈကိစၥေတြမွာ ဆရာမအေနနဲ႔ အခမဲ့ လိုက္ေပးတာေတြလည္း ရွိလာတယ္။ ဒါေတြက ဘယ္လိုစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ ဘယ္လိုတြန္းအားမ်ိဳးေတြနဲ႔ ပါဝင္ျဖစ္သြားတာလဲ။

ေရွ႕ေနအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ကတည္းက ကၽြန္မ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားမွ်တမႈကို လက္လွမ္းမီဖို႔ခက္ခဲတဲ့သူေတြအတြက္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ အဓိက ကၽြန္မရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒါဟာ ကၽြန္မ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ေပါ့။ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ တရားမွ်တမႈကို အဓိက ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရတာကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ သူတို႔ေတြ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ ႔ ယံုၾကည္လို႔  အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ တရားမွ်တပံုနဲ႔  ကေလးေတြကို အဓိက Focus  ထားၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္လာတာ ျဖစ္တယ္ေပါ့။

legal clinic myanmar မွာ ဆရာမ တာဝန္ယူထားတဲ့ အပိုင္းကိုေျပာျပေပးပါအုန္း့။

ကၽြန္မ legal clinic myanmar မွာ ဒါ႐ိုက္တာလဲ ဟုတ္ပါတယ္။ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနလည္း ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ legal clinic myanmar ကအပိုင္း (၅) ပိုင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ျပည္သူေတြကို တရားမွ်တမႈ ဥပေဒရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အျမင္ပြင့္လာေအာင္ အျမင္ပြင့္ သင္တန္းေတြလည္း ေပးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳဆုိတာ ကိုယ့္ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီအမွ်မတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကူညီ လမ္းညြန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့ သူလို႔ ေခၚတဲ့ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းေတြလည္း ေပးပါတယ္။ ၿပီးမွ လူမႈအသိုင္းဝိုင္း ရပ္ရြာေတြက တက္လာတဲ့  အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ေတြ အျခားကေလးသူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အၾကမ္းဖက္တဲ့ ထိပါးေႏွာက္ယွက္တာေတြကို ကၽြန္မတို႔က Free legal servic အေနနဲ႔  ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ မယူဘဲနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ႐ံုးမွာ ၂၄ နာရီဖြင့္ထားတဲ့ Hotline  ဖုန္းနံပါတ္ ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီက တစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြက ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မ တို႔ကို ေမးျမန္းအႀကံေတာင္းႏိုင္တယ္။ ကၽြန္မတို႔က ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္။ ႐ံုးကိုလာၿပီးေတာ့ ဘယ္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခက္အခဲမဆို ကၽြန္မတို႔ကို လာေရာက္ အႀကံေတာင္းတာ ေျဖရွင္းေပးတယ္။ ညွိႏိႈင္းေပးတာေတြကို လုပ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး တစ္ဆင့္ကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ legal clinic myanmar ႐ံုးခ်ဳပ္အပါဝင္္ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီး ၅ေနရာမွာ ကၽြန္မတို႔က ႐ံုးခြဲေလးေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီကလည္း ကၽြန္မတို႔ ဒီ ဆားဗစ္ေတြကို ေပးေနတယ္။ အဲဒီကေန ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔က ျပည္သူေတြရဲ႕တရားမွ်တမႈ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို သြားတဲ့အခါမွာ ဘယ္လို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္မလဲဆိုတာကို အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာေတြ ရွိပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ပါရွင့္။ ဘယ္လိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျမာက္မ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚေနတာ ေတြ႕ရလဲရွင့္။

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ပိုမ်ားတာကို ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ရတယ္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာက  အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ဒီ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ရတယ္။  အခု၂၀၁၅ မွာဆုိလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ ဘယ္ထိေတာင္ ေတြ႕လာရလဲဆိုရင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားကေန လုပ္တာ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာေတြက လုပ္တာရယ္။ ေနာက္သူနဲ႔ ရင္းႏွီးက်ံဳးဝင္တဲ့ ရည္းစားေတြက လုပ္တာေတြကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ကိုပဲ ၂၀၁၅ မွာ ဒီဘက္ပိုင္းမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ကိုပဲ ေတြ႕လာရတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ႐ံုးမွာ ၂၀၁၅ အမႈေလးေတြကို ေလ့လာလိုက္တဲ့ အခါမွာ ကၽြန္မတို႔ ႐ံုးကို အကူညီေတာင္းတဲ့ အမႈတုိင္းသည္ ကေလး သက္ငယ္မူဒိန္းေတြပဲ ေတြ႔တာ ျဖစ္ေနရတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအရာေတြက ကၽြန္မတို႔ စိတ္မေကာင္းစရာေပါ့။ ကေလးေတြကဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ငယ္ေသးပါတယ္။ ဒီ ၃ႏွစ္ကေန ၁၄ ႏွစ္အထိေပါ့ေနာ္။ ကေလးေတြက ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ခံေနရတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ရတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကလည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျဖစ္လာေနတယ္ဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္တိုင္ကေကာ အဲဒိီအရာကို သတိထားမိလာၿပီလား။ သူတို႔ အၾကမ္းဖက္ခံေနရတယ္ဆိုတာကို လက္ခံလာၿပီလားရွင့္။

အဲဒါကို ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ ၂၀၁၂ တုန္းကေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒ အျမင္အဖြင့္ေတြ မေပးခင္ေပါ့။ မေပးခင္ ကၽြန္မတို႔ ဆာေဗးလုပ္ပါတယ္။ ေမးျမန္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘာအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရွိလဲဆိုတာ ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသားေကာ အမ်ိဳးသမီးေကာ ဘာအၾကမ္းဖက္မႈမွ မရွိဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ေျဖတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီေတာ့ ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံမွာ domestic violence လို႔ေခၚတဲ့ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဒါအၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ မ႐ႈျမင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါက အိမ္တြင္းေရး ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါက မိသားစုအေရး အျပင္ကို မေျပာရဘူး။ အဲဒီဟာေတြ ရွိေနတယ္။ အဲဟာေတြနဲ႔ အသားက်လာတဲ့ community တစ္ခုမွာ ကၽြန္မတို႔ ႀကီးျပင္းလာတယ္ေပါ့။ အဲအရာေတြကို အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ ႐ႈျမင္ဖို႔ကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ခက္ခဲေနတယ္ေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ ကၽြန္မတို႔ အျမင္ဖြင့္လိုက္တဲ့ အခါမွာ ဒါသည္  violence ပါတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အျမင္ပြင့္သြားတာနဲ႔ လူဆိုတာ မသိခင္ပဲ ၿငိမ္ခံေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ သိၿပီးရင္ သိလည္း သိသြားၿပီ ကူညီေပးခ်င္တဲ့ သူေတြလည္း ရွိေနတဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးေတာ့  Speed out  ကၽြန္မတို႔ ပိုၿပီးေတာ့ ဖြင့္ေျပာလာတာေပါ့ေနာ္။

အခုဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္ ကာကြယ္တားဆီးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒေတြ ထြက္ေပၚလာဖို႔ ဆရာမတို႔ အေနနဲ႔ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားလာတာ ေတြ႔ေနရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီႏွစ္တစ္ေလ်ာက္လံုးမွာေပါ့ေနာ္။ အဲအေျခအေနေတြကလည္း ဘယ္လိုျဖစ္သြားၿပီလဲရွင့္။

အဲတာကေတာ့ေလ ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒၾကမ္းေပါ့ေနာ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ ကာကြယ္တားဆီးေရး ဥပေဒကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္ၿပီး ေရးဆြဲတာ ဆိုေတာ့ေလ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အဲဒီမွာကေတာ့ ကၽြန္မ gender equality network ကတဆင့္ ကၽြန္မက ဒီဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲတဲ့ အထဲမွာ ပါဝင္တယ္။  ဒါေပမယ့္ အဲဒီဥပေဒရဲ႕ အေနအထားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုလံုးကေတာ့ ၿပီးသြားၿပီ။ ဒီသက္ဆိုင္ရာ အေပၚကို တင္ထားၿပီလို႔ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ သိရပါတယ္ရွင့္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္တက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒ တက္ႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မ ယုံၾကည္ပါတယ္။. ၂၀၁၆ ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚ ကာကြယ္တားဆီးတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကေတာ့ သီးသန္႔ ထြက္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဆရာမက တိုင္းရင္းသူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ငယ္ငယ္က တိုင္းရင္းသား ေဒသမွာပဲ ႀကီးျပင္းခဲ့တာလား။ ဆရာမရဲ႕ ငယ္ဘဝအေၾကာင္းေလး ျပန္ေျပာျပပါအံုး။

ေတာရြာေလး တစ္ရြာက ကၽြန္မတို႔ မိဘေတြက အဲမွာ ႀကီးျပင္းၿပီးေတာ့ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ မင္းျပားၿမိဳ႕ေပၚမွာ ကၽြန္မတို႔ ေမြးၿပီးေတာ့ ႀကီးျပင္းလာတယ္ေပါ့။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ကိုးေယာက္ရွိတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္မက အမ်ိဳးသမီးထဲမွာဆို အငယ္ဆံုးေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေခတ္အေနထားတစ္ခုမွာ အရမ္းကို ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ မ်ားတယ္ေပါ့။ ကၽြန္မတို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြ သြားတယ္။ ေနာက္တရား႐ံုးေတြမွာ ဆိုရင္ အမႈျဖစ္တဲ့သူေတြေပါ့ေနာ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ေတြေတြ႕ရတယ္။ အဲတုန္းက ျမင္တာေပါ့။ ေတာင္သူလယ္သမား အေျခခံလူေတြရဲ႔အမႈေတြ ျဖစ္တယ္။ ရင္ဆိုင္တယ္။ သူတုိ႔ တရား႐ံုးေတြမွာ ဘယ္သူကို အကူညီေတာင္းရမယ့္လူလို႔ မသိဘူး။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ သူတို႔မွာ အရမ္းကို ေၾကာက္ေနတဲ့ စိတ္ေတြ မ်က္ႏွာအေနထားေတြ သူတို႔အတြက္ ေနရာမရွိတဲ့ အေနထားေတြေပါ့။ ေျပာဖို႔အတြက္ ေနရာမရွိတဲ့ အေနထားေတြ အဲဒီအရာကို ကၽြန္မတို႔ ျမင္တယ္။ ျမင္တဲ့အတြက္ ဥပေဒတက္ေနကတည္းက ကၽြန္မ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မ တရားသူႀကီး ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ တရားသူႀကီးျဖစ္လို႔ရွိရင္ တသားတည္းပဲ ဆက္ဆံမယ္ေပါ့။ အကုန္လံုး တရားမွ်တမႈအတြက္ ရပ္တည္တဲ့ ေရွ႕ေနလို႔ တရားသူႀကီး လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ ဥပေဒကို Join တယ္။ ၿပီးရင္ ဥပေဒ LLB ကို စစ္ေတြ တကၠသိုလ္ကေန အေဝးသင္ ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ တရားသူႀကီး စာေမးပြဲေျဖဖို႔ ခ်က္ခ်င္းလာတယ္။ ကၽြန္မ တရားသူႀကီး စာေမးပြဲေျဖတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ ကၽြန္မ အေရြးခ်ယ္ မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ေရွ႕ေနဆိုရင္လည္း ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကို ကူညီလို႔ ရတယ္။ ေရွ႕ေနဆိုလည္း ကူညီလို႔ရတယ္ဆိုၿပီး လံုးဝ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ တရားသူႀကီး စာေမးပြဲလည္း ကၽြန္ ဘယ္ေတာ့မွ မေျဖေတာ့ဘူး။

၂၀၀၈မွာ ကၽြန္မ အထက္တန္း ေရွ႕ေန လိုင္စင္ရတယ္။ ရတာနဲ႔ ကၽြန္မ ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားတယ္။ ျပန္သြားၿပီးေတာ့ အဲမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လယ္ယာေျမနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ ေဆြးေႏြးတာ ရွိတယ္။ ေဆြးေႏြးလိုက္တဲ့ အခါမွာမွ ျပႆနာေတြက အမ်ားႀကီးတက္လာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သူတို႔က မေျပာရဲဘူး။ လုပ္ေပးမယ့္သူကလည္း ဘယ္သူမွ မရွိဘူး။ အဲဒီဟာေတြကို ကၽြန္မ ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေပးတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ၂၀၀၈ ကေန ၂၀၀၉ ထိ ကၽြန္မ တစ္ႏွစ္လံုးလံုး အမႈလိုက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အမႈ ၂၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပိုက္ဆံယူၿပီး လိုက္တဲ့အမႈက ၁၀ မႈလိုက္ပဲ ရွိတယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မ တစ္ေယာက္တည္း လိုက္လို႔မရတဲ့ အမႈေတြ ရွိလာတယ္။ အဲဒီေတာ့ အသိုင္းဝိုင္းတစ္ခုတည္းမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ connection လုပ္ရအံုးမယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ capacity ပိုင္းကို ထပ္ျဖည့္ရအံုးမယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ၿပီးေတာ့ ဒီကို ၂၀၀၉မွာ ျပန္လာတယ္။ ၂၀၁၁ မွာ ကၽြန္မရဲ႕ ကခ်င္သူငယ္ခ်င္း ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္နဲ႔ legal clinic myanmar ကို စၿပီးတည္ေထာင္တယ္။ တည္ေထာင္တဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈအတြက္ရပ္တည္ေပးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က အဲတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲကတည္းကေန ကၽြန္မတို႔ ေဇာက္ခ်ၿပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္လာတာ ေပါ့ေနာ္။

ဆရာမအေနနဲ႔ ဆရာမ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပါ့။ အမႈကိစၥေတြမွာမွ ႐ိုး႐ိုး အမႈကိစၥေတြ မဟုတ္ပဲနဲ႔ အင္းအားနည္းတဲ့ဘက္ကေန ရပ္တည္ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအရာေတြတစ္ခုကို တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆက္ဆံခံရတာမ်ိဳးေတြ တမင္လိုက္ၿပီးေတာ့ ညစ္တြန္းတြန္းတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့ဖူးတာ ရွိလားရွင့္။

ကၽြန္မတို႔ ရခိုင္မွာ ေနတုန္းကဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ မိသားစုေပါ့ေနာ္။ မိသားစုကို လာၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥကို ဆက္မလုပ္ေပးဖို႔ အဲလိုမ်ိဳးေတြ ေျပာတာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မ ရခိုင္က ဒီကိုလာတာလည္း ဒီကိစၥေတြ ပါတယ္ေပါ့။  ဒီ legal clinic myanmar နဲ႔ လုပ္တဲ့ တစ္ေလ်ာက္မွာကေတာ့ ကၽြန္မတို႔မို႔လို႔ စိန္ေခၚၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးေနတယ္လို႔ အဲလိုမ်ိဳးေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရခိုင္မွာ ကၽြန္မ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အခါမွာေတာ့ နည္းနည္း အခက္ခဲေတြ ရွိတယ္။

ဆရာမအေနနဲ႔  အျဖစ္ခ်င္ဆံုး စိတ္ဆႏၵ တစ္ခုေပါ့ေနာ္။ ဒီဥပေဒ ေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ျဖစ္ ဆရာမမွာ ထပ္ၿပီး လုပ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ဘာေတြ ျဖစ္ခ်င္ေသးလဲရွင့္။

ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြကို တရားမွ်တမႈကို ပိုၿပီးေတာ့ အာ႐ံုစိုက္ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အခုက ကၽြန္မတို႔လည္း လုပ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္တာလုပ္တယ္။ အႀကီးႀကီးေျပာင္းလဲဖို႔က  ကၽြန္မတို႔ ခက္ခဲေနတာေတြကို ကၽြန္မတို႔ေတြ႕ရတယ္။ အဲဟာေတြကို ကၽြန္မတို႔ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ေကာ ကိုယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ တရားမွ်တမႈေတြက အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။ တရာမွ်တမႈရွိမွ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဒြန္တြဲေနတယ္။  အဲလိုမ်ိဳးျဖစ္မွ ကၽြန္မတို႔က ျပည္သူေတြရဲက စာဝတ္ေနေရး ျပည္သူေတြရဲ႕ အကုန္လံုး လံုျခံဳမႈေတြကို အာမခံႏိုင္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွာ ျဖစ္တယ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔လုပ္ႏိုင္တာကေတာ့ အရမ္းကိုနည္းပါးေသးတယ္။  အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ အျခားေသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တရားမွ်တမႈအတြက္ ကူညီေပးတဲ့ စင္တာေတြ ကၽြန္မအေနနဲ႔ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္လည္း လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္မတို႔ ဘက္ကလည္း လုပ္ႏိုင္တာေတြ လုပ္ေနပါတယ္ဆိုတာေလး ေျပာခ်င္ပါတယ္။