၁၉၅၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ဖယ္ရာရီၿပိဳင္ကား ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၆ သန္းျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

.

ပါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ။             ။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ၿပိဳင္ကားတစ္စင္းျဖစ္ေသာ Ferrari 335 Sport Scaglietti ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅က ပါရီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေလလံပြဲတစ္ခုတြင္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္း ယူ႐ို ၃၂သန္း( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၆ သန္း) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ႔ရသည္။

ထိုေခတ္အခါက အေက်ာ္ၾကားဆုံးၿပိဳင္ကားေမာင္သူအခ်ဳိ႕သည္ ယင္းကားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ၿပီး ယင္းကားကို ထုတ္လုပ္သည့္ အီတလီထုတ္လုပ္သူသည္ ၁၉၅၇က Constructors' World Champianship ဆုကိုရရွိခဲ႔သည္။

ယခင္က စံခ်ိန္မွာ ဖယ္ရာရီ အမ်ဳိးအစားပင္ကားတစ္စင္းပင္ ျဖစ္သည့္ 250 GTO က ၂၀၁၄က ယူ႐ို ၂၈ဒသမ၅သန္းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း Artcurial Motocars ေလလံကုမၸဏီမွ မန္းေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ မက္သယူးလာမူေရးက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။