အယ္လ္နီညိဳ ဆက္လက္အားေကာင္းမယ္

.

တစ္ပတ္အတြင္း မိုးေလဝသသ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းလ်က္ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း မဇၩိမက တင္ျပလ်က္ ရွိပါတယ္။  ဒီတစ္ပတ္ တင္ျပခ်က္ကေတာ့ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ကေန ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္ အထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတဝွမ္း အပူခ်ိန္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္စြန္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဖ်ားစြန္းကေနၿပီးေတာ့ ေတာင္ဘက္ တနလၤာရီတိုင္း ေတာင္ဖ်ားစြန္းအထိ အပူခ်ိန္ကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ၆မ်ိဳး ခြဲျခား ေဖာ္ျပလို႔ ရေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေျမာက္ဘက္စြန္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္စြန္း ေဒသေတြမွာ အပူခ်ိန္ေတြဟာ ေန႔အပူခ်ိန္ သုညဒီဂရီမွာ ၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ထိ က်ဆင္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေဒသဟာ အမ်ားအားျဖင့္ လူေနရပ္ကြက္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေတာင္တန္းေဒသေတြပဲ ျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။ အဲဒီေဒသရဲ႕ ေတာင္ဘက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္း စတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ၅ ဒီဂရီမွ ၁၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ထိ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီကေန ေအာက္ဘက္ ေတာင္ဘက္ကို ဆင္းလာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေအာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ စတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေန႔အပူခ်ိန္ဟာ ၁၅ ဒီဂရီမွ ၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ထိ ရွိေနၿပီးေတာ့ အဲဒီမွတစ္ဆင့္ ေတာင္ဘက္ေဒသေတြ   ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မေကြးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေျမာက္ပိုင္း စတဲ့ေဒသေတြမွာေတာ့ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ၂၀ ဒီဂရီမွ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ထိ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသေတြ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္စတဲ့ေဒသေတြမွာ   ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၂၅ မွ ၃၀ ေလာက္ရွိေနၿပီးေတာ့ တနသၤာရီတိုင္းရဲ႕ ေတာင္ဘက္စြန္းမွာေတာ့ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ၃၀ မွ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ထိ အပူခ်ိန္ေတြ ရွိပါတယ္။

ညအပူခ်ိန္ေတြ

ညအပူခ်ိန္ေတြ အေနနဲ႔လည္း အၾကမ္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားစြန္းကေန ေတာင္ဖ်ားစြန္းအထိ အမ်ိဳးစား ၆ မ်ိဳးေလာက္ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဘက္အစြန္ဆံုး ေဒသေတြမွာ ညအပူခ်ိန္ေတြဟာ ေရခဲမွတ္ရဲ႕ေအာက္ ၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ထိ က်ဆင္းေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာင္ဘက္ အစြန္ဆံုး ေဒသေတြမွာေတာ့ ညအပူခ်ိန္ေတြဟာ ၂၀ ဒီဂရီမွ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ထိ ရွိေနတဲ့အတြက္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ညအပူခ်ိန္ ေတာင္ေျမာက္ ကြာျခားမႈဟာ ၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသေတြ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေတာင္ပိုင္းစတဲ့ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမျပန္႔ေဒသေတြ ျဖစ္တဲ့ ေျမလတ္ပိုင္းႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသေတြမွာေတာ့ အပူခ်ိန္ေတြဟာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၁၀ ဒီဂရီမွ ၁၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိေနတဲ့အတြက္ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ညအပူခ်ိန္ အနည္းငယ္ ျပန္လည္ က်ဆင္းေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန

မိုးရြာသြန္းမႈ အေနနဲ႔ေတာ့ တစ္ျပည္လံုးလိုလို မိုးရြာသြန္းမႈ အနည္းဆံုးေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရံဖန္ရံခါမွာေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔မွာ မိုးအနည္းငယ္ ရြာသြန္းမႈ ရွိပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အၫႊန္းကိန္းမ်ား အေနနဲ႔ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႕ေနရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ဘက္တစ္ျခမ္းမွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အၫႊန္းကိန္း တန္ဖိုးေတြဟာ အလြန္ျမင့္မားတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီး အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ အရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ Hight လို႔ေခၚတဲ့ ျမင့္တဲ့အဆင့္မွာ ေရာက္လို႔ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

တစ္ပတ္အတြင္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား

လာမယ့္တစ္ပါတ္အတြက္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား အေနနဲ႔ေတာ့ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ျဖစ္တဲ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ လာမယ့္တစ္ပါတ္အတြက္ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ပံုမွန္ရဲ႕အထက္ အနည္းဆံုး ၄ ဒီဂရီမွ ၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ထိ ပိုႏိုင္ပါတယ္။ ေတာင္ပိုင္းေဒသျဖစ္တဲ့ တနသၤာရီတိုင္းမွာေတာ့   ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ျဖစ္ၿမဲရဲ႕အထက္ ၂ ဒီဂရီမွ ၃ ဒီဂရီေလာက္ ပိုႏိုင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွာေတာ့ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ျဖစ္ၿမဲရဲ႕ေအာက္ ၁ ဒီဂရီမွ ၃ ဒီဂရီေလာက္ထိ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အေနနဲ႔ေတာ့ လာမယ့္ တစ္ပါတ္လံုးမွာ အဓိကအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားျဖစ္တဲ့ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္ စတဲ့ေဒသေတြမွာ အနည္းဆံုး ၂ရက္မွ ၃ရက္ခန္႔ ေနရာကြက္က်ားမွ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထက္ခ်ဳန္း ရြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုရြာသြန္းမႈဟာ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း ေတာင္ပိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္ စတဲ့ေဒသေတြမွာ ပံုမွန္ ရြာသြန္းၿမဲ မိုးေရခ်ိန္မ်ားရဲ႕ အထက္ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရရွိထားပါတယ္။

ညအပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အပူခ်ိန္ အၾကမ္းအားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးသံုးစား ေတြ႕ျမင္ရၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ညအပူခ်ိန္ေတြဟာ ေရခဲမွတ္ရဲ႕ေအာက္ အႏႈတ္ ၁၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၈ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔အထိ အပူခ်ိန္မ်ား ရွိေနပါတယ္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေတြမွာေတာ့ ၂၀ ဒီဂရီမွ ၂၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ထိ ရွိေနၿပီးေတာ့ က်န္ေဒသ အမ်ားအျပားမွာေတာ့ ၈ ဒီဂရီမွ ၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔အထိ ညအပူခ်ိန္မ်ား ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရရွိထားပါတယ္။

ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား

အထူးတင္ျပလိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလရဲ႕ ဒုတိယ အပတ္ျဖစ္တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ၾကာျမင့္တဲ့ ၁၀ ရက္အတြင္းမွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ   ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာင္ဘက္ အစြန္းမွာ ရွိတဲ့ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွာ မိုးရြာသြန္းမႈ ပံုမွန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး က်န္ေဒသအားလံုးမွာ မိုး လံုးဝ မရြာသြန္းတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို မုိးေလ်ာ့နည္းေနတာျဖင့္ ဒီႏွစ္အဖို႔ ရက္ကာလ အေတာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲတာေၾကာင့္မို႔လဲ အခုရက္မ်ားအတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္မွာ ေရရွားပါးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ေသာက္သံုးေရမ်ားကို လူအမ်ားက အမ်ားအျပား ဝယ္ယူစုေဆာင္း ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္း မ်ားလည္း ၾကားသိေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အယ္နီညိဳ ဆက္လက္အားေကာင္း

အယ္နီညိဳဟာ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အားေကာင္းေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ဇြန္ လအထိ အယ္နီညိဳရဲ႕ အင္အားရွိႏိုင္တဲ့ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဆာင္းရာသီ၊ ေႏြရာသီ မိုးႀကိဳရာသီ၊ မိုးဦးရာသီ စတဲ့ ရာသီမ်ားအေပၚမွာ အယ္နီညိဳရဲ႕ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ရရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး တင္ျပလိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ လာမယ့္ တစ္ပါတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။ ညအပူခ်ိန္မ်ားလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္မ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းစာရင္ ပိုမိုက်ဆင္း လာဖြယ္ရာ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ စတဲ့ေဒသေတြမ်ာ အနည္းဆံုး ႏွစ္ရက္မွ ၃ရက္ခန္႔ အမ်ားအားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ရရွိထားပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။