ဗီယက္နမ္က ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေဆာတလ်င္လိုအပ္

.

ဟႏိြဳင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ။               ။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ အာဏာရပါတီီအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ယုံစားမႈျပန္လည္ရရွိေရး ျပည္သူ႔ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ေပးေရး စသည္တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို အေဆာတလ်င္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဝန္ၾကီးက ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္က  ေျပာသည္။

ဗဟိုစီမံမႈကေန ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသို႔ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္သုံးႏွစ္အတြင္း ထင္သာျမင္သာေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္အေနျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပါတီတစ္ရပ္ရွိၿပီး ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို အက်ိဳးထိေရာက္စြာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဝန္ၾကီး ကြင္ဗင္းက ေျပာသည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဳေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြင့္လန္းလာမႈႏွင့္ အေပါင္းလကၡဏမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကေတာ့ မရွိသေလာက္ပါပဲ။"ဟု ဝန္ၾကီးက ေျပာသည္။

"ဒါက မရွိမျဖစ္လိုအပ္တာပါ။ လာမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေတြမွာ အေရးၾကီးတဲ့ အခန္းက႑လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ ယုံၾကည္မႈကို ျပန္ည္ ရရွိလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။"ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးကြင္ဗင္း၏ မွတ္ခ်က္စကားသည္ ငါးႏွစ္တာအတြင္း ဗီယက္နမ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း လည္းျဖစ္သည္။