တ႐ုတ္က အင္တာနက္သုံးစြဲသူဦးေရက အေမရိကန္လူဦးေရထက္ ႏွစ္ဆရွိ

.

ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ။             ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အင္တာနက္သုံးစြဲသူဦးေရသည္ ကမာၻတြင္ အမ်ားျပားဆုံးရွိေနရာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ လူဦးေရ သန္း ၇၀၀ နီးပါးအထိ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္က ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ႏွစ္ဆေက်ာ္မွ် မ်ားျပားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးကို စားသုံးသူအေျချပဳစီးပြားေရးသို႔ ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိရာတြင္ e-commerce က အဓိကက်ေနေသာ္လည္း အြန္လိုင္းစနစ္တြင္ တင္းက်ပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

အာရွအႀကီးဆုံးအင္တာနက္သုံးစြဲသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သုံးစြဲသူဦးေရသည္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္တြင္ ၆၈၈ သန္းရွိရာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃၉ ဒသမ ၅ သန္း ေက်ာ္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ အင္တာနက္နက္ဝက္သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနအရ သိရသည္။

ထိုအေရအတြက္သည္ ကမာၻ႔လူဦးေရအမ်ားဆုံးတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္နီးပါးရွိသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ သုံးစြဲၾကျခင္းျဖစ္ျပီး ကြန္ျပဴတာျဖင့္ သုံးစြဲသူဦးေရက သုံးပုံႏွစ္ပုံႏွင့္ လက္ေတာ့ပ္ျဖင့္ သုံးစြဲသူဦးေရက ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးရွိသည္။

အလီဘာဘာဦးေဆာင္ေသာ တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခ်ိဳ႕သည္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္သုံးစြဲသူဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာဘီလီယံမ်ားစြာ အျမတ္အစြန္းမ်ားရရွိခဲ့ၾကသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးအထိအခုိက္မခံသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားဟု ယူဆေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး လူမႈမီဒီယာသုံးစြဲမႈမ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားရွိထားသည္။