သစ္ေမႊးစိုက္ၾကမလား

.

သစ္ေမႊးကို ဟိုအရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာေတာင္ေတြထဲမွာ သဘာဝအတိုင္း ရွာေဖြခဲ့ၾကရာကေန အခုအခါမွာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးလာေန ၾကပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ့ ဗီယင္နမ္ ကေမၻာဒီးယား ထိုင္းတို႔လို ႏိုင္ငံေတြမွာ သစ္ေမႊးပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်လို႔ရေနတဲ့ သစ္ေမႊးေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿခံစိုက္ေတာင္သူေတြကလည္း စိတ္ဝင္စားလာတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။  

အမွန္တကယ္ေတာ့ သစ္ေမႊးပင္ရဲ႕ မူလေစ်းကြက္ဟာ အေၾကာ္ပင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာ္ပင္ဟာ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ မိႈေရာဂါလုိမ်ိဳး ေရာဂါတစ္မ်ိဳမ်ိဳး ဝင္ေရာက္လာတာကို တုန္႔ျပန္တဲ့ အေနနဲ႔ သဘာဝအေလ်ာက္ အဆီအႏွစ္ေတြကို စုစည္းပါတယ္။ ဒီလို အဆီအႏွစ္ေတြကိုေတာ့ သစ္ေမႊးလို႔ေခၚတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အပင္တိုင္းမွာ သစ္ေမႊးအႏွစ္ေတြ မရွိေပမယ့္လည္း သစ္ေမႊးအႏွစ္ရွာေဖြသူေတြဟာ သစ္ေမႊးအပင္တိုင္းကို ခုတ္ယူခဲ့တာေၾကာင့္ သစ္ေမႊးဟာ ကမၻာေပၚမွာ မ်ိဳးတုန္းမႈ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္လို႔ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဘာဝ မဟုတ္ပဲ သစ္ေမႊးစိုက္ပ်ိဳးလို႔ရမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ပညာရွင္ေတြက ရွာေဖြလာၾကၿပီး သစ္ေမႊးစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းရယ္လို႔ ေပၚေပါက္လာတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း သစ္ေမႊးကို စိုက္ပ်ိိဳးေရးလုပ္ငန္း အျဖစ္ စတင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ သစ္ေတာဌာနမွာ သစ္ေမႊးစုိက္ၿခံအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏွစ္ရွည္ပင္လုပ္ငန္း အၿငိမ္းစားညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေငြက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

ဒီ Agarwood နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွာ ဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွာ အသင္းစဖြဲ႔ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ စၿပီးေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဝင္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ဥပေဒရယ္လို႔ ထုတ္မထားဘူး။ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနကေန ထုတ္ထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတာ့ရွိတယ္။ ဒီသီးႏွံသည္ တရားဝင္ ၿခံအျဖစ္ သစ္ေတာဌာနမွာ မွတ္ပံုတင္ရမယ္။ ၿပီးရင္ ဒီအပင္ကထြက္တဲ့ သစ္ေမႊး သစ္ခက္၊ သစ္ျမစ္အားလံုးကို သစ္ေတာဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးေတာ့ အျခားႏိုင္ငံကို ေရာင္းလုိ႔ရတယ္။ အျခားႏိုင္ငံကလည္း ဒီပစၥည္းကို သြင္းခြင့္ အင္ပိုစ္၊ အိပ္စပိုစ္  ပါမစ္ရွိရမယ္။ ဒါဆိုလို႔ရွိရင္ ဗမာျပည္မွာ လြတ္လပ္စြာ သစ္ေမႊးလုပ္ငန္းလုပ္လို႔ရပါတယ္။

သစ္ေမႊးပင္ကိုေတာ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕   ေနရာေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရပါတယ္။ အပူပိုင္းေဒသေတြမွာေတာ့ ေရနဲ႔ အရိပ္ေပးၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္တယ္လို႔ လည္း သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရဝပ္တဲ့ လယ္ေျမမွာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့ သစ္ေမႊးမ်ိဳးေတြကေတာ့ ကခ်င္သစ္ေမႊး ျမစ္ႀကီးနားမ်ိဳးနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကေန တင္သြင္းတဲ့ မ်ိဳးေတြကို အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္။

သစ္ေမႊးပင္ဟာ သဲဆန္တဲ့ ႏႈန္းေျမ ဂဝံေျမေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးလို႔ ရၿပီးေတာ့ ခ်ဥ္ငံဓာတ္ PH  ၅ ကေန ၆.၅ အတြင္းမွာ ေကာင္းစြာရွင္သန္ႏိုင္ပါတယ္။ သစ္ေမႊးပင္စိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျမႀကီးကို ႏွစ္ေပ ပတ္လည္ တူးေပးထားရပါမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ဖြဲ၊ ႏြားေခ်း၊ ၾကက္ေခ်း၊ ေျမေဆြး စတဲ့အရာေတြကို ထည့္ၿပီးေတာ့ ၃/၄ ရက္ေလာက္ ေျမႀကီးႏွပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးမွ ပ်ိဳးပင္ကို ထည့္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးရမွာပါ။ ပ်ိဳးပင္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေနရာမွာလည္း သတိထားရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့   ေျမလံုးမကြဲေစဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမလံုးကြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အျမစ္ရဲ႕ အေမွးပါးေတြ ကြာၿပီးေတာ့ အပင္ရွင္သန္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ အပင္သက္တမ္း (၃)ႏွစ္အထိ အရိပ္ကို ၄၀% ေပးထားမယ္ဆုိရင္ အပင္ႀကီးထြားႏႈန္းကို အားေပးပါတယ္။ သစ္ေမႊး စိုက္ခင္းထဲမွာ အေဖာ္ပင္ အရိပ္ရပင္ အျဖစ္ ငွက္ေပ်ာပင္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စိုက္ပ်ိဳးေပးမယ္ဆိုရင္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ သစ္ေမႊးပင္ကို ေလတိုက္ခတ္မႈေတြကေန ကာကြယ္ေပးဖို႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ၿခံရွင္ရဲ႕ ျပဳစုမႈဟာ သစ္ေမႊးပင္ ႀကီးထြားဖို႔အတြက္ အေရးပါတယ္လို႔ ရတနာေျမ သစ္ေမႊးၿခံပိုင္ရွင္ ကုိထင္ေအာင္ေက်ာ္က အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ျပဳစုမႈအေပၚ မူတည္တာေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြဆို တန္းေတြ ဘာေတြ မလုပ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကေတာ့ ဒီေလဒဏ္မိုးဒဏ္ေတြ ခံႏိုင္ေအာင္ တစ္ခါတည္း အပင္ေတြ မယိုင္မလဲေအာင္ ဝါးေတြ အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ ျငမ္းေတြလုပ္ထားတယ္။ အဲစရိတ္ေတြဆိုတာက အမ်ားႀကီးပါ ခင္ဗ် ေနာက္တစ္ခါ ပံုမွန္ေရ မိုးတြင္းကလြဲလို႔ က်န္တဲ့ ရာသီတုိင္းမွာ ေန႔စဥ္နည္းပါး ေရသြင္းတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ သဘာဝေျမၾသဇာကို တစ္လ တစ္ႀကိမ္ေကၽြးတယ္။ အဲဒီ လို တယုတယ ျပဳစုလာလို႔လည္း ဒီလို ေလးႏွစ္အတြင္းမွာ အပင္အေနထားေတြ ေရာက္လာတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာပဲ။

သစ္ေမႊးစိုက္ခင္းဟာ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေနဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အပင္အေရအတြက္ ခပ္စိပ္စိိပ္ စိုက္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ႏွစ္သားေလာက္မွာ ေအာက္အကိုင္းေတြကို ရွင္းေပးထားရပါမယ္။ အပင္ႀကီးလာမွ အကိုင္းေတြကို ခုတ္ေပးရင္ေတာ့ အစာခ်က္လုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ၿပီး အပင္ႀကီးထြားႏႈန္းေႏွးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သစ္ေမႊးပင္ကို သဘဝေျမၾသဇာေကၽြးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးတာဟာ အေကာင္းဆံုးလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သစ္ေမႊးပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္ ဘာေတြက အဓိက က်ေနလဲဆိုတာကို မိႈေဆးသြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ဦးသက္ႏိုင္က အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

အတတ္ႏိုင္ဆံုး Chemical  ကင္းကင္းနဲ႔ အခုနကလို  သဘာဝ ေျမၾသဇာထည့္ၿပီးေတာ့မွ ႏြားေခ်း၊ၾကက္ေခ်းေဆြး ေနာက္တစ္ခုက ဖြဲေခါင္းေတြေပါ့ အဲဒါေလးေတြနဲ႔ ထံုးေလးေတြနဲ႔ ေရာၿပီးေတာ့မွ ထည့္ၿပီး လုပ္ရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။  အားျဖည့္တဲ့ အေနထားမ်ိဳးေလးေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ျပဳစုမႈ လြန္ကဲလို႔ မေကာင္းပါဘူး။ အတိုင္းတာ တစ္ခုပဲ။ သစ္ပင္ေတြက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေရႀကိဳက္တဲ့ သစ္ပင္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ေရဝပ္တာေတာ့ လံုးဝ မႀကိဳက္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ေႏြေခါင္ေခါင္မွာေပါ့ေနာ္။ မနက္မိုးလင္း ေလာင္းရင္ေလာင္း မေလာင္းရင္ ညေနပိုင္းမွ ေလာင္းရင္ေလာင္း စိုထိုင္းေနေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒါေလးပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒါ သတိထားရမယ့္ အခ်က္ေတြေပါ့ေနာ္။

 ျပဳစုမႈလြန္ကဲရင္ မိႈက်တတ္တယ္။ အရမ္းပူတဲ့ေနရာမွာ ေရေတြ နဲ႔ သြားထိတဲ့အခါ အဲတာ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ မိႈေတြ ေပါက္သြားၿပီးေတာ့ သစ္ေမႊးပင္ အက်ိဳးမျပဳတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေတြ ဖ်က္စီးတတ္တယ္။ မိႈေရာဂါ က်ၿပီးေတာ့ အဲတာ သတိထားရမယ့္ အခ်က္ေတြ အဲေတာ့ ထံုးေလးေတြ သုတ္ေပးပါ။ ထံုသုတ္ေပးရင္ ထံုးက အပူဒဏ္ ကာကြယ္တယ္။ ေနာက္ပိုးေတြ ဘာေတြလဲ မလာဘူးေပါ့ေနာ္။ ပိုးေတြ ကင္းေစတယ္။ သူမွာလည္း ထံုးဓာတ္လိုတဲ့ အခါမွာ အက္ဆစ္ဓာတ္ကို ဖ်က္ဆီး ေပးတဲ့အတြက္ အပင္အတြက္ က်န္းမာေရး ေကာင္းပါတယ္။

သစ္ေမႊးစိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ အေရးအႀကီးဆံုးလို႔ ဆိုရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ သဘာဝအေလ်ာက္သစ္ေမႊး အႏွစ္ေတြ စုလာဖို႔အတြက္ အပင္ကို ဒဏ္ရာ ဒါမွမဟုတ္   ေရာဂါတစ္ခုခုရေအာင္ ဖန္တီးေပးဖို႔ပါပဲ။  သစ္ေမႊးစိုက္ပ်ိဳးၿပီးလို႔ ခန္႔မွန္းေျခ ၄ႏွစ္ ၅ႏွစ္မွာ အပင္လံုးပတ္အေနနဲ႔ ၁၅ လက္မနဲ႔ လက္မ ၂၀ ၾကားမွာ ရွိလာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ သစ္ေမႊးဆီ ရရွိဖို႔အတြက္ မိႈေဆးသြင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မိႈေဆးကိုေတာ့ မိုဦးက် ရြက္ႏုမဝင္ခင္မွာ သြင္းသင့္တယ္လို႔လဲ ပညာရွင္ေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ ေဆးသြင္းတဲ့ နည္းေတြကေတာ့ သံ႐ိုက္ၿပီးေတာ့ ေဆးသြင္းတဲ့နည္း၊  အေပါက္ေဖာက္ၿပီးေတာ့ ေဆးသြင္းတဲ့နည္းစနစ္ ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ ေမွာ္ဘီမွာ ရွိတဲ့ ရတနာေျမ သစ္ေမႊးၿခံရဲ႕ ေဆးသြင္းနည္းေတြကို ဦးသက္ႏိုင္ကပဲ ဆက္ၿပီး ရွင္းျပပါတယ္။

မိႈဆိုေပမယ့္ သူကေတာ့ အသီးအႏွံနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ မိုက္ခ႐ိုေတြေပါ့ေနာ္။ ေအာ္ဂဲနစ္ ၁၀၀% လုပ္ထားေပးတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ထိုးတယ္။ ေဆးကေတာ့ အဲတာပါပဲ။ အျပစ္ဆိုတာေတာ့ ေရာစပ္တဲ့ေနရာမွာ ထိုးသြင္းမယ့္ေနရာမွာ ထိုးသြင္းမယ့္ အပင္ခံႏိုင္တဲ့ အေနထားနဲ႔ ေနာက္ ေဖာက္ၿပီးေတာ့ သြင္းမယ့္ စနစ္ႏွစ္ခုဆိုေတာ့ တုန္႔ျပန္မႈ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့  ယူဆတယ္ေပါ့။ ဆင္ေျခေလ်ာဆိုတာေတာ့ ဒီလို ေလးဆယ့္ငါး ဒီဂရီ ေစာင္းၿပီးေတာ့ မိုးေရက်လာရင္လည္း မပ်က္စီးဘူး။ အဓိက မိုးေရကို ေၾကာက္တယ္။ သစ္ေနေမႊးက မိုးေရ ထိလို႔ရွိရင္ ပ်က္စီးၿပီး ေဆြးသြားတယ္။ အဲတာေၾကာင့္နည္းနည္းေလး ေစာင္းထားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္က ဟိုတုန္းကေတာ့ ဆရာေတြကလည္း သင္ေပးပါတယ္။

ဆရာေတြ သင္ေပးတယ္ဆိုေပမယ့္ လက္ေတြ႕က်ေတာ့ ကြာတယ္။ ေျပာင္းျပန္ ျပန္လုပ္ရတာ ရွိတယ္။ ဘယ္လိုေျပာင္းျပန္ ျပန္လုပ္ရလဲဆိုတဲ့ ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သဘာဝ သစ္ေမႊး ရွာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေနေရာင္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ သစ္ေမႊး ျဖစ္တည္တာ။ အပူေၾကာင့္ အနာျဖစ္တယ္။ အနာျဖစ္ၿပီးမွ လုပ္တယ္။ သစ္ေမႊးသည္ ေနေရာင္ထိၿပီးမွ ဒဏ္ရာျဖစ္တဲ့ ေနရာကို ထိုးရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ တုန္႔ျပန္မႈ ေကာင္းမယ္ဆိုၿပီး လုပ္ခဲ့တဲ့ေနရာ အဲမွာ ေဆးဒဏ္နဲ႔ ေနပူဒဏ္နဲ႔ဆို ေလာင္သြားတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲတာေလး သတိထားရမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ေဆြးသြားတယ္ဆိုတာ အဲလိုျဖစ္တာ။ ေနေရာင္ တိုက္႐ိုက္ထိေနေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ေဆးမထိုးပဲ ေဆြးၿပီးေတာ့ ပဲ့ထြက္ကုန္တာ ရွိတယ္။ အဲေၾကာင့္ ေရွာင္ရတယ္။ သတိထားရတယ္။ တကယ္လို႔ ေသသြားရင္ သဘာဝ ျဖစ္လို႔ ေသသြားရင္ေတာင္ ေဆးထိုးလို႔ ေသသြားတယ္ ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ တစ္ခုေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ေဆးထိုးလို႔ ေသသြားမယ္ဆိုရင္ အကုန္ေသမွာပဲ ဒီပင္ေတြက ဒီအတိုင္းလည္း ေသတတ္တယ္။

မိႈေဆးသြင္းၿပီးလို႔ ႏွစ္ရက္ အၾကာမွာေတာ့ ေဆးေတြဟာ သစ္ေမႊးပင္ရဲ႕ အတြင္းပိုင္းကို  ပ်ံႏွံ႔သြားပါတယ္။ ေရာဂါကုိ တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္ဖို႔အတြက္ သစ္ေမႊး အဆီေတြဟာလည္း ပင္ဆီအေခါက္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ အသားေတြမွာ စုလာပါေတာ့တယ္။ ပင္ဆီကို ခ်က္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သစ္ေမႊး အႏွစ္က်လာတဲ့ အညိဳေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ကေန တစ္ေျဖးေျဖးနဲ႔ အေရာင္ ရင့္ေမွာင္လာတဲ့ စီးေၾကာင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒဏ္ရာသက္တမ္း ၈လကေန တစ္ႏွစ္ေလာက္ အေရာက္မွာေတာ့ အမဲေရာင္ အညိဳေရာင္ေတြ ျဖစ္လာေနပါၿပီ။ ဒီေတာ့မွ ေစ်းကြက္ဝင္သစ္ေမႊးကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေမႊးကို အႏွစ္အသားတိုင္း အခဲထုတ္လုပ္လို႔ ရတဲ့အျပင္ အဆီအေနနဲ႔လည္း ေပါင္းခံၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္လို႔ ရတယ္လို႔လဲ သိရပါတယ္။ သစ္ေမႊးကို ေဆာ္္ဒီအာေရးဘီးယား ဒူဘိုင္းတို႔လို အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြက အဓိကထားၿပီးဝယ္ယူေနပါတယ္။ ထိုင္း၊ ဗီယင္နမ္၊ မေလးရွား၊ တ႐ုတ္ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြကလည္း ဝယ္ယူေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သစ္ေမႊးအနံကို အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ပြဲေတြမွာ ထြန္းညွိပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ကုသေရး ပစၥည္း ေဆးဝါးအျဖစ္ သံုးတာေတြ ရွိတဲ့အျပင္ ေရေမႊးစတာတို႔လို အလွကုန္ပစၥည္းေတြမွာလည္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ တရာဝင္သစ္ေမႊး စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းကေန ထြက္ရွိလာတဲ့ သစ္ေမႊးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မယ့္ ေစ်းကြက္ အေနထားကိုေတာ့ Agarwin-Keystone Co,Ltd က ဦးေက်ာ္ထြန္း၀င္းက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

 အခုလက္ရွိမွာေတာ့ တရာဝင္ ထြက္လာတယ္လုိ႔ မရွိေသးဘူး။ အခု အေမရိကန္နဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္။ သူတို႔ ထြက္ၿပီဆိုရင္ တို႔ဝယ္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ ဘ႐ႈႏိႈင္းနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္။ ကူဝိတ္နဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ထားတယ္။ သံုးေလးေနရာနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားၿပီးသားဆိုေတာ့ သူတို႔ကလည္း ဒီမွာ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈ လာမယ့္အေျခေန ရွိတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ့ စၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ပြင့္လင္းလာတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမယ့္ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ သစ္ေမႊးဟာ ဓာတုေဗဒ ကင္းရွင္းတဲ့အတြက္ အရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သဘာဝကထြက္တဲ့သစ္ေမႊးကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အဓိကထားေတြ႕ရွိရၿပီး မ်ိဳးတုန္းမယ့္ အႏၱရာယ္ကို က်ေရာက္ေနတဲ့ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားတယ္လ္ို႔လဲ သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကမၻာကပါ သိေနတဲ့ျမန္မာ့သစ္ေမႊးကို စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ သစ္ေတာ ဌာနေတြမွာ မွတ္ပံုတင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါမွသာ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ အဆီစုအားေကာင္းတဲ့ သစ္ေမႊးေတြကို စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေတာ့ ျပည္ပပို႔ကုန္ အသစ္ေတြ တိုးလာမွာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။