ႏိုင္ငံ မတည္ၿငိမ္မႈကို အေၾကာင္းျပၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လမ္းမလႊဲရန္ ေဒၚစု တိုက္တြန္း

.

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပထမအႀကိမ္ ဗဟုိေကာ္မတီ ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ ေရႊဂုံတုိင္ရွီ ေတာ္ဝင္နွင္းဆီ စားေသာက္ဆုိင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - သက္ကုိ၊ မဇၥ်ိမ)

ႏိုင္ငံ မတည္ၿငိမ္မႈကို အေၾကာင္းျပၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လမ္းမလႊဲရန္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝင္ ႏွင္းဆီ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ ငါးႀကိမ္ ေျမာက္ အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းျဖင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲက သတ္မွတ္ထားခ်ိန္က နီးလာၿပီ ဒီအခ်ိန္ မေရာက္ခင္ကာလမွာ ႏုိင္ငံက တည္ၿငိမ္ဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ႏိုင္ငံမတည္ၿငိမ္မႈကို အေၾကာင္းျပၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လမ္းလႊဲသြားမွာကို မျဖစ္ပါေစဖို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ေတြ အားလံုးကို မွာခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကိုလည္း ဒီကေန သတိေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ က်င္းပေပးၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္း ကာလတြင္လည္း ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ား ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္သည့္ ကာလတစ္ခုကိုလည္း ျဖစ္ထြန္း ေစခ်င္ၿပီး ယင္းအတြက္ကိုလည္း NLD က ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္အရ မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုသည့္ ပါတီကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူမ်ား အတြက္ ႀကိဳးစားရန္က ပါတီဝင္တစ္ဦးတိုင္းအတြက္ တာဝန္ပါ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အဖြဲ႔ေအာင္ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ/ သားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအေရး ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္  ဦးတည္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ႏိုင္ေရးကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွ စတင္ ကာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလကုန္ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။ ေကာ္မရွင္ ဆိုထားသည့္ အခ်ိန္အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္  ၅ လသာ လိုေတာ့ေသာ္လည္း တိက်သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ ကိုမူ ေၾကညာျခင္း မရိွေသးေပ။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရက္ကို ရက္ေပါင္း ၁၂၀ (၄လ) ႀကိဳတင္ ထုတ္ျပန္ေပး မည္ဟု ေမလ ၂၆ ရက္ ေ႐ႊလီလမ္းရိွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန (ရန္ကုန္) ဖြင့္ပြဲတြင္ မဇၥ်ိမကို ေျပာခဲ့သည္။