ပရမ္းပတာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အႏၲရာယ္မ်ား

.

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုေလာက္မွ စတင္ကာ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ပိတ္ဆို႔ကာရံထား ရွိသည့္ အတားအဆီးမ်ားကို တစ္စံုတရာအားျဖင့္ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းနီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာေလာက အေျခအေနမွာ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း သိသာထင္ရွားလြန္းစြာ ပြင့္လင္းလာလ်က္ တရွိန္ထိုး တိုးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ႀကိဳဆိုၾကရမည့္ တိုးတက္မႈပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းနီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိလာေသာအခါ စက္႐ုံမ်ား၊ လူေနအိိိိိိမ္မ်ား၊ လမ္းမ်ား အစရွိေသာ ကၽြဲကူးေရပါ နယ္ပယ္မ်ားသည္ လည္း တရွိန္ထိုး တိုးတက္လာခဲ့သည္။

တခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဆိုလွ်င္ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္းပင္ ေျမေနရာမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာၾကျခင္းႏွင့္ တိုက္တာအေဆာက္အအံု မ်ား ေျမႀကီးေပၚမွ ဘြားကနဲ ေပၚေပါက္လာၾကသည္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။

လမ္းမ်ားတမဟုတ္ခ်င္း ေဖာက္လုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဆည္တာတမံမ်ား ေနရာအႏွံ႔ ရွိလာရသည္။ အလုပ္အကိုင္ အသစ္မ်ား၊ေနရာ ထိုင္ခင္းအသစ္မ်ား၊ ျမင္ကြင္း အသစ္မ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ တကယ့္ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏႈတ္ခမ္း၀သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေျခခ် လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသည္ကိုလည္း မိမိတို႔အားလံုး ၀မ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုၾကရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ ေကာင္းသည္ဟုဆိုေသာ္ျငားလည္း အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ ဆိုသလို ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဥပမာေပး ရလွ်င္ ျမင္း႐ိုင္းကို ျမင္းေဇာင္းအတြင္းမွ ဒီအတိုင္းလႊတ္ေပး လိုက္သည့္ နည္းမ်ိဳးျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစျခင္း သည္ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္အတူ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ျမင္းေဇာင္းမွ လြတ္လာေသာျမင္း႐ိုင္းသည္ လမ္းေပၚကလူမ်ားကို ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ လမ္းေဘး အေဆာက္အအံုမ်ားကို တိုးတိုက္မိျခင္းႏွင့္တစ္လမ္းလံုး ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ၿပီး က်န္ရစ္ရေလေအာင္ ခုန္ေပါက္ေျပးလႊား ကန္ေက်ာက္သြားသလိုပင္ ပရမ္းပတာ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္လည္း တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္ အေရး ထိခုိက္ျခင္းႏွင့္ လူအမ်ား၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ အေနအထိုင္မ်ားကိုပါ မေမွ်ာ္လင့္ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားေစျခင္း မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာရမည္မွာ မလြဲေခ်။

ဥပမာ မ်ားစြာအနက္ ဥပမာတစ္ခုကို ျပရလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေနရာအႏွံ႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥတစ္ခုတည္းသည္ ပင္ေနာင္အခါ ေျဖရွင္းရခက္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခို္က္မႈ၊ က်န္းမာေရး စိန္ေခၚမႈႏွင့္ လူအမ်ား လံုၿခံဳစြာ ေနထိုင္မႈကို အာမမခံႏိုင္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့ မည္သာျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးေဒသ လူေနတိုက္တာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထင္သလိုျဖစ္မလာေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ တ၀က္တပ်က္ႏွင့္ ရပ္တန္႔ထားၾကရၿပီျဖစ္ သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ို္က္တာမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္းႏွင့္ ေရာက္သည့္ေနရာတြင္ပင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ထားလိုက္ၾကရသည္။

အဆိုး၀ါးဆံုး ျပႆနာမွာ ယင္း လူေနတိုက္တာမ်ားအားလံုးသည္ စံခ်ိန္မမီေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေရေျမာင္းမ်ား မည္သို႔မွ်ျပန္လည္ မေဖာ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ အသစ္ေဖာက္လုပ္လို႔ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးပိတ္ဆို႔ကုန္ၾကရသည္။ ယခုပင္လွ်င္ မိုးဦးကာလ မိုးတစ္စက္ႏွစ္စက္ ရြာလွ်င္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ေရႀကီးသည့္ဒဏ္ကို ခံစားေနၾက ရၿပီျဖစ္သည္။

ေနာင္အခါ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တိုက္တာအေဆာက္အအံုမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္း အႏၲရာယ္ကို မလြဲမေသြ မ်က္ႏွာမူၾကရေတာ့မည္သာ ျဖစ္သည္။

သည္ကဲ့သို႔ပင္ ဆည္တာတမံမ်ား ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မ်က္ရည္ႏွင့္ ဒူးသုပ္ၾကရသည့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ရၾကရျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဥတုရာသီ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ားကို မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ တစ္ခ်ိန္က ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အေရအတြက္အမ်ားဆံုး တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္ ဟုႂကြားလံုးထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ တ႐ုပ္ျပည္ႀကီးမွ ျမစ္၀ါျမစ္ႀကီးသည္ ယင္းႀကီးမားၿပီးမ်ားျပားလွေသာဆည္တာတမံမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါေရခန္းေျခာက္သည့္ ျမစ္ႀကီးဘ၀သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳေန ၾကရၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ မူအားျဖင့္ ေကာင္းပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လည္း မလြဲမေသြ လုပ္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္က်ၿပီး ေခတ္မီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖင့္သာ အထက္ပါ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။