ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း အားနည္းမႈေၾကာင့္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးမႈတြင္ အခက္အခဲရွိဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဆို

.

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးတင္ေအးကို ဇြန္ ၈ရက္က MPC တြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-ကိုဝုိင္း)
 

ရန္ကုန္(မဇၩိမ) ။ ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မဲစာရင္း ျပဳစုေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ အားနည္းမႈေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မဲစာရင္းျပဳစုမႈမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ရွိေနျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ား အားနည္းျခင္းမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြႏွင့္ ဝန္ထမ္း နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႕ မဲစာရင္း ျပဳစုတဲ့သူေတြ ပိုက္ဆံတစ္ျပားမွ မရဘူး။ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ စာရင္းသြင္းရတယ္။ မွားလို႔သာ အျပစ္တင္တယ္။ အဲလူေတြကို ဘယ္ေလာက္ ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္မလဲဆို။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဘတ္ဂ်က္ မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္လည္း မေပးႏိုင္ဘူး။ အဓိက အဲဒါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေနရာတကာမွာ ေမတၱာရပ္ခံၿပီး လုပ္ေနရတယ္။ မဲစာရင္းသာ ျပဳစုခိုင္းတယ္၊ စာ႐ြက္ဖိုး မွင္ဖိုးေတာင္ မေပးခဲ့ဘူး။ ေနာက္ပိုင္း သူတို႔တင္ျပလာမွသာ ခ်ေပးျဖစ္တာ” ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

၎က ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ (MPC) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စာနယ္ဇင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ ရွစ္ေထာင္က်ပ္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဝန္ထမ္းမ်ားကို အခေၾကးေငြ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေရး အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၀ (ဘီလီယံ) သံုးစြဲရန္ လ်ာထားၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က  ၁၀ ဘီလီယံသာ သံုးစြဲခြင့္ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္၏ လက္ေတြ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးတင္ေအးက ဆက္၍ “ေနာက္တစ္ခု ေဒသေတြက လူေတြက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘူး။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းတာ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုတာဘာလဲ၊ မဲစာရင္း ၾကည့္ရမယ္၊ မဲစာရင္းမွာ မပါရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ ဒါေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ဝန္ထမ္း မရွိဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ မရွိဘူး။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိဘူး။ ဒါေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕က ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳမည့္ တံဆိပ္တုံးမ်ား အတြက္ မွင္၊ မဲပံုးမ်ား ပိတ္ရန္ လံုၿခံဳေရးႀကိဳး၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မဲေရတြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ အင္ဂ်င္မ်ား၊ ဆိုလာျပားမ်ားႏွင့္ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား လွဴဒါန္းထားသည္ ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲရက္မ်ားတြင္ မဲ႐ံုမွဴးကို တစ္ရက္လွ်င္ ငါးေထာင္က်ပ္၊ ဒုမဲ႐ံုမွဴးကို ေလးေထာင္က်ပ္ႏွင့္ မဲ႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားကို သံုးေထာင္က်ပ္စီေပးရန္ လ်ာထားသည္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

Tags: