ျမန္မာလုပ္သားမ်ားရွိသည့္ ဖူဆန္တြင္ မားစ္ေရာဂါ ကူးစက္ပါက အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္

.

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။ ။ ကို္ရီးယားႏုိင္ငံရွိ  ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား  မားစ္ ကူစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားကို အေရးေပၚအကူအညီ ေတာင္းခံရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ဇြန္ (၁၉) ရက္တြင္  ဖူဆန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္ရံုးမွ ေၾကညာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ဟု ဖူဆန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ရံုး  စီမံခန္႕ခြဲမွဴးဌာန မွ ဖူဆန္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အကူအညီေပးေရးစင္တာ ( ျမန္မာ အႀကံေပးတာ၀န္ခံ )ကိုခန္႔ေနသူတုိး က မဇၩိမကိုေျပာသည္။

"အကယ္၍ ျဖစ္လာရင္ ဘယ္ကို အကူအညီေတာင္းရမယ္ဆိုတာ ႀကိဳသိထားဖို႕ေျပာတာပါ ။ အခု ဒီေရာဂါက လက္တေလာမွာ ျဖစ္ပြားေနတာ၊ ဖူဆန္မွာ ကျမန္မာအလုပ္သမားက ၅၀၀ ေလာက္ ရွိတယ္၊ သူမ်ားနုိင္ငံေရာက္ေနတာ တကယ္လို႔ ျဖစ္လာခဲ႔ရင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက ဘယ္လို္ ယူမလဲဆိုတာသိထားရေအာင္ပါ "ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကို္ရီးယားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မားစ္ ကူးစက္ေရာဂါ ခံစားရသည့္ ဟု သံသယရွိပါက  မိမ္ိေရာက္ရွိေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသႏၱရ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ တိုက္ရုိက္ သြားေရာက္သတင္းေပးပို႕ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔မွသာ ေဒသႏၱရ က်န္းမာေရးဌာန မွ ခ်ိတ္ဆက္၍ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္  ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိပါက ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ရုံးမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည္ သီးသန္႔ Hot line ဖုန္းနံပါတ္ ၀၅၁ - ၈၈၈- ၃၃၃  ကိုဆက္သြယ္၍ မိခင္ဘာသာစကားကို လိုင္းခြဲ နံပါတ္မ်ား သို႔ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္၍   မိမ္ိက်န္းမာေရး အေျခအေနကို ေျပာဆုိ အကူအညီယူ၍  က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။

တတိယ အဆင့္အေနနဲ႕ ဖူဆန္ၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဘာသာျပန္ စင္တာ  ၁၅၇၇၇၇၁၆ ကိုလည္း ဆက္သြယ္၍ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္မည္ ဟု အခ်က္သုံးခ်က္ျဖင့္  ထုတ္ျပန ္ထားသည္။

ယင္းဌာနမ်ားမွ တဆင့္  သက္ဆုိင္ရာ က်န္းမားေရးဌာႏွင့္ေဆးရုံးမ်ားသို႔  ခ်ိတ္ဆက္၍ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ကို အခမဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ မားစ္ေရာဂါ ကို ေမ ၁၀ရက္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ ေသဆံုးသူ ၂၄ ဦး ၊ ေရာဂါကူး စက္ခံရသူ ၁၆၆ ဦး ၊ သံသယရွိ၍  ေဆးရံုတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသူ ၅၉၆၀ ဦး ၊ ေရာဂါေပ်ာက္ ကင္းသြားသူ ၃၀ ဦး ရွိသည္ဟု ဇြန္ ၁၉ ရက္ စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။

ဖူဆန္ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရး စင္တာသည္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏  အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ပဋိပကၡ ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၊ ေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာ ကိစၥ ၊ အလုပ္ေျပာင္း ေရႊ႕ျခင္း စသည္မ်ားအတြက္ ကူညီေျဖရွင္း ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။

ကို္ရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဦးေရး ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ အလုပ္လုပ္ကို္င္ လွ်က္ရွိသည္။

Tags: