ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ မားစ္ေရာဂါလကၡာဏာရွိသူတစ္ဦးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ရွိ

.

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ (မားစ္) လကၡဏာရွိသူ အသက္ ၇၅ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဇြန္ ၁၈ရက္က ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ထုိင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳသည္ဟု ေအဖက္ပီ သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။

၎သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံက လာသူျဖစ္ၿပီး မားစ္ေရာဂါ လကၡဏာေတြ႕ရွိေၾကာင္းကို ထုိင္းႏုိင္ငံ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳၿပီး ယင္းလူနာသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ၎၏ မိသားစုႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာသည္မွာ သံုးရက္သာ ရွိေသးသည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၂၀ဦးကို မားစ္ေရာဂါပိုး ရွိမရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံက အေသအခ်ာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီလည္း ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးခံရသူ အားလံုးတြင္ ေရာဂါလကၡဏာ မေတြ႕ရွိဟု ဆုိသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ မားစ္သည္ လက္ရွိတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရၿပီး ေရာဂါပိုးရွိသူ ၁၆၅ဦး အထိရွိၿပီျဖစ္ကာ ေသဆံုးသူ ၂၃ဦးထိ ရွိၿပီျဖစ္သည္။