ျပည္တြင္း ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္

.

ရန္ကုန္၊ ေမ ၃၀ ။       ။ ျပည္တြင္း ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျပည္တြင္းတြင္ ဆိုင္ဘာ လံုၿခံဳေရး အတြက္ အကူအညီေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း MMCERT မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရဲေက်ာ္သိန္းက ေျပာသည္။

၎က “ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက JPCERT ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျပည့္အဝ ကူညီေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ တျခား စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္းစတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မွဳပိုင္း၌ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ ဆိုင္ဘာ လံုၿခံဳေရး ဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၅ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ဦးစီးဌာန ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ ဆိုင္ဘာ လံုၿခံဳေရးဦးစီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည့္  e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရး ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက ေျပာသည္။

၎က “အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈေတြ ျမင့္တက္လာခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဦးစီးဌာနကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ စက္ပစၥည္း၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ စတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကိုစိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားပါမယ္။ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔လည္း လိုအပ္ရင္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈေတြ လုပ္ရမွာပါ” ဟု ဆုိသည္။

ျပည္တြင္း ဆိုင္ဘာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

၎က “ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းဖို႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုအဖြဲ႕အစည္း၊ ဘယ္သူနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ဖို႔ အဆင္သင့္ပါ” ဟု ေျပာသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈပိုင္း၌ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး ယင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသစ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးဦးစီးဌာနက အေလး ထားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။