ဂူးဂဲလ္က ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား အခမဲ့သိမ္းဆည္းႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို မိတ္ဆက္

.

ရန္ကုန္၊ ေမ ၃၀ ။     ။ ကမာၻေက်ာ္ နည္းပညာကုမၸဏီ ဂူးဂဲလ္က အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား အခမဲ့ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္ဟု CNET သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း CNET က ဆိုသည္။ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ပမာဏ အကန္႔အသတ္မရွိ အခမဲ့ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Android သံုး စမတ္ဖုန္းႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားမွ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဂူးဂဲလ္ထံ အလိုအေလွ်ာက္ တိုက္႐ိုက္သိမ္းဆည္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဂူးဂဲလ္က ေျပာဆိုထားသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ သိမ္းဆည္းထား သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၏ ႐ိုက္ကူးခ်ိန္၊ တည္ေနရာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အလိုအေလွ်ာက္ မွတ္သားေပးထားမည္ျဖစ္သည္ဟု CNET က ဆိုသည္။

ဂူးဂဲလ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို တည္းျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ဓာတ္ပံုမ်ားကို သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဗီဒီယိုအသြင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
ယင္း စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို Google Photo မိုဘုိင္း App တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း CNET က ဆိုသည္။

ဂူးဂဲလ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ 16 MP အထက္ အရည္အေသြးရွိ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ HD အရည္အေသြးရွိ ဗီဒီယိုမ်ားကို အေရအတြက္၊ ပမာဏ အကန္႔အသတ္မရွိ သိမ္းဆည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။