အေမရိကန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို အမ်ားဆံုး ဝယ္ယူသည့္ ႏိုင္ငံျခားဝယ္လက္မ်ားမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္

.

ဖေလာ္ရီဒါ မိုင္ယာမီမွ ေရာင္းရန္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ထားသည့္ အိမ္တစ္လံုးကုိ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - China Daily)

ခ်ဳိင္းနား ေဒးလ္လီး (ေပက်င္း)။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔က Bloomberg ၏ သတင္းပို႔ခ်က္အရ  တ႐ုတ္က ကေနဒါကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အေမရိကန္ အိမ္ၿခံေျမေတြကို အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံျခားဝယ္ယူသူ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံတကာ အသံုးစရိတ္ အားလံုး၏ ၄ ပံု ၁ ပံုေက်ာ္အထိ ရွိလာခဲ႔သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသား အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္အသင္းႀကီး၏ သုေတသနအရ တ႐ုတ္ဝယ္လက္မ်ားက အေမရိကန္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ၁၂ လတာအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ အားလုံး၏ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာ အိမ္ၿခံေျမဝယ္ယူမႈတြင္ ထိပ္ဆံုးက ဦးေဆာင္ေနခဲ့သည့္ ကေနဒါ လူမ်ဳိးမ်ားက အသံုးစရိတ္ ၁၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ဒုတိယေနရာသာ ရွိေနခဲ့ၿပီ၊ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္း အားလံုး ၏ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

အိႏၵိယက အသံုးစရိတ္ ၇ ဒသမ ၉ ဘီလီယံျဖင့္ တတိယအႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံျခားဝယ္လက္ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ေနာက္တြင္ မကၠဆီကိုက ၄ ဒသမ ၉ ဘီလီယံျဖင့္ စတုတၳလိုက္ေနသည္ဟု သုေတသန အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းစစ္တမ္းက ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္ဝမ္နဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ ဝယ္လက္မ်ားကုိ အုပ္စုတစ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံျခားဝယ္လက္မ်ားထံသို႔ အေမရိကန္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းခ်ရမႈမွာ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ေဒၚလာေငြ မာလာမႈက ႏိုင္ငံျခား ဝယ္လိုအားကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ၫႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။ ေဒၚလာေငြျဖင့္ ဝယ္ယူမႈက ကန္ေဒၚလာ ၁၀၄ ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏွစ္အလြန္က ခန္႔မွန္းခ်က္ ကန္ေဒၚလာ ၉၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံမွ ျမင့္တက္လာခဲျ့ခင္း ျဖစ္သည္။  

ဖေလာ္ရီဒါ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ တကၠဆက္နဲ႔ အရီဇိုးနားျပည္နယ္မ်ားက ႏိုင္ငံတကာ ဝယ္လက္ အားလံုး၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္ကို ဆြဲေဆာင္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံသားမ်ားက ပူေႏြးသည့့္ ရာသီဥတုရွိရာ ဖေလာ္ရီဒါႏွင့္ အရီဇိုးနားတို႔ကို တိမ္းၫႊတ္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ဝယ္လက္မ်ားက အာရွႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဝက္စ္ကို႔ (West Coast)ကို ဦးတည္သြားၾကသည္ဟု သိရသည္။