ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစုိက္ ဟီတာခ်ီလီမိတက္က ျမန္မာစီးပြားဘက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည္

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂ ။      ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစုိက္ ဟီတာခ်ီလီမိတက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမိုတုိးခ်ဲ႕သြားရန္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး မိတ္ဘက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဟီတာခ်ီ အာရွလီမိတက္ ျမန္မာျပည္႐ုံးခြဲ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဆုနဲဟီ႐ုိ တာကဟရွိက မဇၥ်ိမကုိေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဟီတာခ်ီလီမိတက္က ၎၏အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ မီးရထားလမ္းစနစ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားမိတ္ဘက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ဆုနဲဟီ႐ုိ တာကဟရွိက “ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မိတ္ဘက္ေကာင္းေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ရွိေနပါတယ္။ တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးေန ဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ အေသးစိတ္အေနနဲ႔ ဘယ္သူေတြလဲ ဆုိတာေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ မေျပာႏုိင္ေသး ပါဘူး” ဟုဇြန္ ၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဟီတာခ်ီလီမိတက္၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ မဇၩိမ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ဟီတာခ်ီလီမိတက္က “Hitachi Social Innovation Forum 2015 in Myanmar" ကုိ ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟီလ္တန္ဟုိတယ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားဘက္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။