အိုင္အက္စ္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ စစ္လက္နက္ကိုင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အေမရိကန္က စတင္ေလ့က်င့္ေပးေန

.

(ဝါရွင္တန္)။ ။ ဆီးရီးယားတြင္ အိုင္အက္စ္တို႔ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ စစ္လက္နက္ကုိင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ စစ္တပ္က ေျပာသည္။

လက္နက္ကိုင္တပ္သား ၃၀၀၀ ကို စစ္သင္တန္းေပးရန္ တူရကီႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္တုိ႔တြင္လည္း အေမရိကန္ စစ္သင္တန္းေလ့က်င့္ေပးသည့္ တပ္ဖြဲ႔အင္အား ၄၀၀ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ေလ့က်င့္ေရး ႏုိင္ငံတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ယင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားမွ တစ္ခ်ိဳ႕က ဆီးရီးယား သမၼတ အာဆတ္အစိုးရကိုလည္း ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သြားဖို႔ ရွိေနေၾကာင္း ယင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

အဆုိပါ စစ္လက္နက္ကုိင္မ်ားကို လက္နက္မ်ား၊ ထရပ္ကားမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ေရဒီယိုမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္က ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လမွစကာ ေသြးထြက္သံယုိမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည္။ ေသဆုံး သူျပည္သူေပါင္း ၂၂၂,၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယူေကအေျခစိုက္ ဆီးရီးယားလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

REF : PRESS TV