ျပင္သစ္က ဆီးရီးယား စစ္ေသြးႂကြမ်ားကို လက္နက္မ်ိဳးစုံ ေထာက္ပ့ံခဲ့ေၾကာင္း သမၼတေအာ္လန္း ဝန္ခံထား

.

(ပါရီ)။ ။ ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္႔ဆြာေအာ္လန္းက ဆီးရီးယားရွိ ႏိုင္ငံျခားေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔မ်ားသို႔ လက္နက္မ်ိဳးစုံကို ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း စာအုပ္သစ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံထားသည္။

"ဒီလက္နက္ေတြက မွန္ကန္တဲ့ လက္ေတြဆီ ေရာက္ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်ိန္းေသထင္ပါတယ္” ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလက စာေရးဆရာ ပါႏြန္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ ဝန္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအင္တာဗ်ဴးစာအုပ္ "ျပင္သစ္ဒီပလိုေမစီ စႀကၤလမ္းမမ်ား” က ယခုလအတြင္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။

အေျမာက္မ်ား၊ စက္ေသနတ္မ်ား၊ ဒုံးပစ္ ေလာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ တင့္ကားဖ်က္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က  ဆီးရီးယားသမၼတ အာဆတ္ႏွင့္ တိုက္ခုိက္ေနသည့္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားထံ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္လန္းက ေျပာထားသည္။

ယင္းစာအုပ္တြင္ ဆီးရီးယားတြင္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဒီပလိုေမစီ အေရးအရာမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယခင္သမၼတ ဆာကိုဇီႏွင့္ ယခု ေအာ္လန္းတို႔လက္ထက္တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့မႈျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

REF : PRESS TV