အားျပင္းေလဆင္ႏွာေမာင္း ဂ်ာမနီတုိက္ခတ္သျဖင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ကာ လူတစ္ဦးေသဆုံး

.

(ဘာလင္)။ ။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖ်က္ဆီးမႈအားျပင္းသည့္ မုန္တိုင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္ရာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျပီး လူတစ္ဦးလည္း ေသဆုံးခဲ့သည္။

ဘတ္ေဇာၿမိဳ႕တြင္ ေလဆင္ႏွင္ေမာင္း ဝင္ေမႊသြားျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းေလဆင္ႏွာေမာင္းက ကားမ်ားကို ေပ ၂၃၀ အျမင့္ထိ ဆြဲယူလႊဲပစ္ျပီး အေဆာက္အအုံမ်ားလည္း ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ဟမ္ဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ကားတြင္းရွိေနသည့္ စုံတြဲတစ္တြဲ အပ်က္အစီမ်ား ကားႏွင့္တုိက္မိရာမွ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳးသားျဖစ္သူ ေသဆုံးကာ အေဖာ္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ဝန္သည္ အမ်ိဳးသမီးလည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရွိခဲ့သည္။

သစ္ပင္မ်ား လဲျပဳိပိတ္ဆို႔ေနျခင္းေၾကာင့္ ဟမ္ဘတ္ႏွင့္ လူးဘတ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အသြားအျပန္ ရထားလိုင္းမ်ားလည္း ပိတ္ဆို႔သြားခဲ့သည္။

ေလဆင္ႏွာေမာင္းတြင္ ေလအလ်င္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၁၉ ကီလိုမီတာရွိေၾကာင္း ဂ်ာမနီမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

REF : BBC