အိုင္အက္စ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေပးႏိုင္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေပးမည္ဟု အေမရိကန္ ဆုေၾကးထုတ္

.

(ဝါရွင္တန္)။ ။ အေမရိကန္ အစိုးရက အိုင္အက္စ္ ေခါင္းေဆာင္ ေလးဦးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးႏိုင္ပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ဆုေၾကးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုေငြထုတ္လိုက္သည္။

ယင္းအိုင္အက္စ္ ေခါင္းေဆာင္ ေလးဦးတို႔မွာ အက္ဘ္အယ္ရက္မန္မူစတာဖာ၊ အဘူမိုဟာမတ္အယ္လ္အက္ဒ္နန္နီ၊ တာခန္းေတယုမူရာဇိုဗစ္ႏွင့္ တာရစ္ဘင္အယ္လ္တာဟာတို႔ ျဖစ္သည္။

၎တို႔အား တရားစီရင္ေရး ပ႐ုိဂရမ္ဆိုင္ရာ ဆုေတာ္ေငြေအာက္တြင္ သံသယစာရင္းဝင္မ်ားအျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔ ဆုေငြထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တကၠဆက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ခိုက္မႈတြင္ ေနာက္ကြယ္က ပါဝင္ႀကိဳးကုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အိုင္အက္စ္တို႔က အဂၤါေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္မႈမွာ တမန္ေတာ္ မိုဟာမတ္ ကာတြန္းျပပြဲက်င္းပရာ အနီးတြင္ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဦးက ေသနတ္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၎တို႔က ကာလိဖိရ ္(မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတာ္) စစ္သည္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု အိုင္အက္စ္အဖြဲ႔က ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းလက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဦးကို တာဝန္ရွိလုံၿခံဳေရး ႏွစ္ဦးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ျပီး ပစ္သတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

REF : BBC