ကိုအာရ္က်မ္းကို မီး႐ႈိ႕သည္ဟုဆိုကာ မိန္းကေလး တစ္ဦးအား လူအုပ္လိုက္က သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ေလးဦးကို ေသဒဏ္ေပး

.

(ကဘူးလ္)။ ။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုအာရ္က်မ္းကို မီး႐ႈိ႕သည္ဟု မွားယြင္းစြပ္စြဲကာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား လူအုပ္စုလိုက္ ဝုိင္းဝန္း သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ေလးဦးကို ေသဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

အသက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိ ဖာခန္ဒါသည္ ကိုအာရ္က်မ္းကို မီး႐ိႈ႕သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္ျမင္မ်ားက သူက ထိုသို႔မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ယင္းသို႔ ဖာခန္ဒါအား သတ္ျဖတ္မႈတြင္ အျခားလူရွစ္ဦးကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး အျခား ၁၈ ဦးက အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဖာခန္ဒါအား လူအုပ္လိုက္ ဝုိင္းဝန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏိုင္ထက္ျပဳက်င့္ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား အႏွံ႔အျပားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လူအုပ္လိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ရဲဝန္ထမ္း ၁၉ ဦးက တားျမစ္ျခင္းမရွိ တာဝန္ပ်က္ကြက္သည္ဟုဆိုကာ အျပစ္ေပး အေရးယူဖို႔လည္းရွိျပီး လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ဖြယ္ ရွိသည္။

REF : BBC